Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-12-03

Matilda Svalander – kuratorn som förverkligar Vision2025 

Reportageserie – Skicka vidare

I uppdraget som kurator är kopplingen till Varbergs kommuns vision och verksamhetsidé tydlig. Likaså barn- och utbildningsförvaltningens inspirationsdokument Bästa möjliga möte för lärande.
- Jag brinner för social mobilisering och vill samla all kraft som finns runt våra elever för att de ska inspireras och ges möjlighet att uppnå sina drömmar!
Möt Matilda Svalander, kurator på Bockstensskolan, som lockades till yrket för möjligheten att tidigt göra skillnad i unga människors liv.

Matilda Svalander

När Kristin Gustafsson, skolpsykolog i Team Centrum Norr, för några veckor sedan skickade vidare reportageserien så valde hon Matilda Svalander med följande motivering: Hon gör ett väldigt gott arbete på sin skola och som jag beundrar så för hennes kompetens och skarpa blick både i det stora och lilla. Matilda är orädd och jordad med stor empati, sunt förnuft och klokskap, förmågor jag tycker är så viktiga när vi jobbar med barn. Nu är det äntligen dags att möta Matilda Svalander.

Att i handling förverkliga vision och inspirationsdokument, och bidra till att stora och små varbergare ges möjlighet att uppnå sina drömmar i mötet med varandra och andra, är för veckans person i Skicka Vidare självklart. Matilda Svalander lever som hon lär, och det tycks inte vara en särskilt krävande, utan en självklar utgångspunkt.
- Varbergs kommuns vision och verksamhetsidé bidrar till en framtidstro som jag gärna vill vara med och förmedla, så att eleverna kan och vågar förverkliga sina drömmar!

Social mobilisering

Med en genuin tro på att alla elever kan motiveras att våga drömma, om alla vuxna mobiliserar stöd och strukturer runt dem, tar Matilda Svalander sig an uppdraget som kurator på Bockstensskolan med stor entusiasm. Valet att arbeta som kurator grundades i möjligheten att tidigt verka för utveckling i unga människors liv. Matilda Svalander är väldigt ödmjuk inför sin egen roll i sammanhanget.
- Jag brinner för social mobilisering och vill samla all kraft som finns runt våra elever! Det kräver ständig dialog med många olika professioner inom och utanför skolan, men också med vårdnadshavare, bonusföräldrar eller far- och morföräldrar.
- Min egen roll gentemot eleverna är oftast minst viktig. Jag ser att mitt uppdrag snarare är att stödja pedagogerna och andra professioner på skolan i deras arbete och jobba förebyggande och främjande genom att skapa förutsättningar för dem. Elevhälsa börjar i klassrummet!

Synas och se

Att vara tillgänglig för både elever och kollegor, skolledning och vårdnadshavare är en självklarhet för Matilda Svalander. Hon har hela sin tjänst förlagd till Bockstensskolan, vilket hon menar ger henne den möjligheten. Matilda Svalander börjar därför ofta sin arbetsdag med att vara ute på skolgården, försöker prioritera att ta en sväng förbi fritidsavdelningarna, vara ute på rasterna och äta lunch med eleverna varje dag. Det är tydligt att eleverna vet vem Matilda Svalander är.
- Det är lättare att få en övergripande bild av barnens relationer och välmående i skolan när jag rör mig bland dem. Jag vet mycket om elevernas och deras relationer generellt, men också när det är större bekymmer, och jag ges då bättre förutsättningar att jobba med konkret socialt arbete.

En arbetsdag som kurator är sällan den andra lik. Som kurator arbetar Matilda Svalander på organisation-, grupp- och individnivå och planerade ärenden varvas med insatser här och nu.
- I vardagen kan det rent konkret handla om allt ifrån att hjälpa till att inreda ett klassrum och ordna extra regnkläder till att hjälpa till med akuta situationer och konflikthantering, berättar Matilda. Eleverna på Bockstensskolan är unga. Det sociala arbetet blir därför mer praktiskt och omsorgsinriktat. Jag har sällan inplanerade samtal där vi sitter i mitt rum och pratar, oftast fungerar det bättre med att gå en promenad, leka tillsammans eller baka.

En utmaning som Matilda Svalander ser i sitt eget uppdrag är att hon som kurator ofta är en del av alla processer på skolan, och att det då kan vara svårt att behålla ett ”utifrånperspektiv”. Därför uppskattar Matilda Svalander att det finns gemensam handledning för kuratorerna tillsammans med en extern handledare och möjlighet till stöd från skolpsykolog eller kuratorskollegor på andra skolor.

Välmående ger resultat

På Bockstensskolan har man de senaste åren prioriterat arbetet med ökat välmående och inkludering i samarbete med Region Halland och ”Bättre skolor”, något Matilda Svalander menar har stärkt hela personalgruppen och gett elevhälsaarbetet större utrymme. Bland de aktiviteter som Matilda Svalander nämner inom ramen för arbetet är pulshöjande aktiviteter på förmiddagsrasterna, träningspass för pedagogerna och utbildning i “Tillgängliga lärmiljöer” för samtliga medarbetare på skolan.
- Vi lär oss tillsammans och hjälps åt med de utmaningar vi möter, förklarar Matilda Svalander. Det prioriterade arbetet har gett hela skolan bättre förutsättningar att möta eleverna och gett en bra sammanhållning. Det är verkligen givande att samarbeta för att eleverna ska få må bra och utvecklas!

Något Matilda Svalander också tycker är viktigt för att eleverna ska må bra och känna sig trygga är skolans värdegrundsarbete, något Matilda Svalander känner ett stort ansvar inför.  
- Värdegrundsarbetet ska synas så att vi hela tiden kan inspirera varandra och jag tänker att det är en viktig del i mitt uppdrag. Jag vill vara med och skapa positiva berättelser om Bockstensskolan och att eleverna ska känna en stolthet över att gå här och i det de gör i skolan!

Till sist. Vem vill du skicka vidare till – motivera ditt val!

- Viktoria Kristiansson, lärare på Trönningeskolan. Viktoria har ett lösningsfokuserat och kreativt förhållningssätt och har en fantastisk förmåga att lyckas möta olika barn och få dem att känna sig trygga och växa tillsammans. Viktoria är strukturerad och målinriktad i sitt arbete med att hitta strategier för att möta barn med olika behov, särskilt dem som behöver ett mer kreativt bemötande och pedagogiskt förhållningssätt.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna