Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-11-13

Monica Åkesson – läraren som försöker hitta lösningar för varje elev

Reportageserie - Skicka vidare

Hon stortrivs som lärare och känner sig nöjd över att #jobbaivarberg. Att kommunen för tredje året i rad placerar sig bland landets femton bästa skolkommuner i ranking över ”Bästa skolkommun” peppar henne.
- Placering känns väldigt positiv för oss som arbetar inom skolan i Varbergs kommun.
Möt Monica Åkesson, lärare på Vidhögeskolan.

Monica Åkesson

Trots att Monica Åkesson alltid velat arbeta som lärare i grundskolan började hon sin yrkeskarriär som förskollärare. Efter flera års arbete i förskola, förskoleklass och på fritidshem var det viljan att följa elevernas kunskapsprogression över en längre tid som gjorde att hon utbildade sig till grundskollärare.
- Jag har haft stor nytta av min blandade yrkeserfarenhet i arbetet som lärare i grundskolan. Nu tycker jag att det är spännande att se hur eleverna utvecklas och lär sig och på tre år hinner vi bygga en god relation till varandra.

Ett komplext arbete

Det råder inga tveksamheter kring att Monica Åkesson valt rätt yrke. Det är med värme som hon beskriver byggstenarna som lägger grunden till varför hon trivs så bra som lärare.
- Det bästa med mitt jobb är när jag ser att eleverna mår bra och trivs, när de vill lära sig och kämpar för att klara nya utmaningar och också gör det. Det är härligt att se när det glimmar till och ögonen lyser upp, små stjärnögon. Jag har inget annat jag hellre skulle vilja arbeta med och det är gott att känna så.

Hon fortsätter att berätta om sin arbetsplats Vidhögeskolan där stämningen är god och det är högt i tak. Hon förklarar att hon värdesätter det goda samarbetet som finns mellan kollegorna på skolan och att hon alltid kan vända sig till kollegorna för stöd och idéer kring undervisningen.
- Jag ingår i ett väldigt bra arbetslag med fantastiska kollegor, det betyder oerhört mycket för mig. Vad vore arbetet utan kollegor att få inspiration av och dela erfarenheter med!

Men det finns också en komplexitet kring läraruppdraget som innebär utmaningar. Monica Åkesson beskriver ett arbete som många gånger kan vara svårt eftersom det är så många parametrar som behöver fungera för att eleverna ska lyckas, men det finns stöd att få.
- Det är ett utmanande arbete och många gånger är det svårt att räcka till för alla elever. Skolans två värdegrundspedagoger underlättar, bland andra, arbetet för oss lärare när de till exempel hjälper oss med material till värdegrundsarbetet och förslag på samarbetsövningar. När elever upplever sig kränkta eller när det uppstår större konflikter mellan eleverna är värdegrundspedagogerna också ett stort stöd. De är guld värda.

Trygghet skapar mod

Monica Åkesson arbetar i årskurs 1 och undervisar i alla ämnen förutom idrott. Hon beskriver starten på dagen som viktig och att eleverna i mötet med henne, när de tar i hand på morgonen, känner sig sedda.
- När vi hälsar på varandra får jag en uppfattning om hur de mår och vilka elever som behöver extra stöd av mig för att få en bra skoldag. Det skapar också en bra relation mellan oss.

I klassrummet arbetar Monica Åkesson bland annat efter grundprinciperna i kooperativt lärande, ett pedagogiskt didaktiskt tillvägagångssätt där eleverna bland annat arbetar i par eller team med att gemensamt lösa frågeställningar både sociala och/eller kunskapsmässiga. För att alla elever ska känna sig sedda och trygga i skolan arbetar hon också mycket för att alla ska få ta plats och komma till tals. En av metoderna som hon använder är ”no hands”. Det innebär att hon drar namnstickor och fördelar ordet mellan eleverna på lektionerna. På så vis får var och en sin del av talutrymmet i klassen. Vidare arbetar hon med olika övningar som genom lek och samarbete skapar ett gott klassrumsklimat där eleverna blir modiga och vågar utmana sig själva i arbetet.

Lyssna, prova, utvärdera

”Children do well if they can”, är en grundtanke Monica Åkesson bär med sig i arbetet med att ständigt försöka möta och hitta lösningar som passar alla elever. Det kan exempelvis röra sig om att begränsa uppgifter för vissa elever. För andra elever kan det handla om att utöka och utmana med andra uppgifter. Somliga elever kan behöva ett rörelseavbrott för att öka koncentrationen.
- Något som underlättar för alla elever är rutiner och tydlighet på lektionerna. Det är viktigt att vara lyhörd och lyssna in för att hitta fungerande lösningar för de elever som behöver det. Barn är fantastiska, de är ofta väldigt medvetna om vad som är bra eller fungerar sämre för dem. Vårdnadshavarna har också ofta tankar om vad som kan fungera för sitt barn.
- Det handlar om att lyssna in, våga prova nytt, utvärdera och göra om.

Till sist, vem vill du skicka vidare till, motivera ditt svar.

- Jag vill skicka vidare till speciallärare Pernilla Burström på Ankarskolan. Hon är en kollega som är lätt att samarbeta med och som är en riktig ”doer”. Hon har inspirerat mig att hitta nya lösningar, pröva, göra om tills man hittar ett sätt att arbeta som fungerar, speciellt för elever i behov extra stöd att klara skoldagen på ett bra sätt.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna