Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-01-28

Nina Helgesson – läraren som sålde tågbiljetter men idag stöttar elever i att skapa sina biljetter för ett hållbart lärande.

Reportageserie Skicka Vidare

Hon sprudlar av energi, värme och yrkesstolthet. Hon har förmåga att engagerat berätta om sitt arbete, sin syn på lärande och elevers suveränitet i att vara hjärtat i läraruppdraget.
- Att få träffa alla fantastiska ungdomar och se hur de utvecklas under åren i grundskolan är definitivt det bästa med mitt jobb.
Möt Nina Helgesson, lärare på Trönninge skola.

När Nina Helgesson ska redogöra för vad det var som fick henne att en gång välja läraryrket, blir det ett samtal om slumpen och tillfälligheter. I flera år hade hon arbetat som resesäljare för SJ, men när biljettkontoret lades ned fick siktet riktas in på något nytt.
- Jag valde att börja plugga till lärare, berättar Nina Helgesson. Jag har bott i USA tidigare och brinner för engelskan. Att läsa engelska var därför en självklarhet och lärare var det yrket jag upplevde kunde matcha min önskan om att kunna kombinera att arbeta med människor och använda engelskan. Ett val jag aldrig ångrat!

Det är lätt att förstå att Nina Helgesson är en uppskattad person som sprider värme och energi omkring sig, både till elever och kollegor. Prestigelöst hjälper hon gärna till där det behövs och hon trivas som bäst med att ”serva i bakgrunden”. I förra veckans Skicka Vidare beskrivs Nina Helgesson som väldigt flexibel inför det oväntade, både kollegialt och med eleverna.
- Jag har nog ganska lätt att anpassa mig efter det som situationer kräver. Både när det gäller undervisning och kollegor. Detta tror jag kommer av andra arbetslivserfarenheter, från tidigare arbeten jag haft både inom och utanför skolans värld.

Ny skola – ny start

Idag, med mer än ett decenniums erfarenhet av läraryrket, är det mötet med eleverna och samarbetet med kollegorna hon lyfter fram som det riktigt positiva med jobbet.
- Att få följa alla fantastiska ungdomar och se hur de utvecklas är häftigt! Grädden på moset är suveräna kollegor som har mod att prestigelöst arbeta mot samma mål och ta hjälp av varandra i ett kollegialt lärande.

Nina Helgesson var en av många lärare som aktivt sökte sig till Trönninge skola när den stod färdig för verksamhet höstterminen 2017. Hon utvecklar sina tankar om vad den nybyggda skolan har för effekter på arbetsmiljön.
- Alla i personalen har sökt sig hit för en nystart och det märks. I stället för att fokusera på problemen ser alla möjligheter och lösningar. Ett sådant synsätt smittar av sig. Att alla var nya på arbetsplatsen från start öppnade upp för ett klimat där det är spännande att lära av varandras olika erfarenheter, inget gammalt sitter i väggarna. Mängden samlade positiva erfarenheter och idéer som fungerat i praktiken tar vi tillvara på genom ÄDK som ger oss utrymme att utveckla idéerna vidare.

Trygghet i klassrummet

Nina Helgesson undervisar i svenska och engelska i åk 7, 8 och 9. Årskurser hon trivs jättebra med. Hon är en morgonpigg person som ofta är bland de första på plats på jobbet när dagen startar.
- Jag gillar att vara tidigt på jobbet och hinna förbereda innan alla andra kommer. När eleverna väl är på plats så går tiden fort. Dagarna rusar förbi, och när eleverna går hem börjar mina förberedelser för nästa dag.

På Trönninge skola arbetar Nina Helgesson med stora årskullar som delas in i tre grupper, ett arbetssätt som hon beskriver som ett steg på vägen mot ett tvålärarskap. Hon ser många fördelar med flexibiliteten som arbetssättet skapar. Bland annat möjliggör gruppindelningen att hon kan arbeta med mindre grupper och förändra dessa utefter behov. Samtidigt kan hon varva storleken på grupp mellan mindre och större grupper.
- Flexibla grupper ger ytterligare en dimension i elevernas lärande. Mindre grupper möjliggör det för mig att stötta svagare elever inom ett område på ett bättre, mer anpassat sätt. Och genom att varva grupper kan exempelvis mer självständiga elever visa och lära svagare elever. Samtidigt blir svagare elever inspirerade av klasskamraterna som kommit längre.

Att arbeta för ett tillåtande klassrumsklimat är något som Nina Helgesson arbetar aktivt med och menar att grundrelationen mellan henne och eleverna är viktig. Genom en god grundrelation skapas en trygghet i klassrummet. Högstadieelever är i en känslig ålder och Nina Helgesson beskriver ödmjukt att det finns delar att arbeta vidare med för att nå ett fullt ut tillåtande klassrumsklimatet.
- Gruppstärkande aktiviteter utanför klassrummet upplever jag väldigt givande. Det kan till exempel vara friluftsdagar. Att eleverna får träffas och lära känna varandra utanför klassrummet bidrar på ett väldigt bra sätt till att stärka tryggheten i klassrummet.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till, motivera ditt val!

- Jag skickar vidare stafettpinnen till Linda Ankar på Påskbergsskolan. Vi lärde känna varandra när vi arbetade tillsammans på Håstensskolan. Linda är en förebild, både som lärare och som människa. Hon är alltid hjälpsam och en oerhört engagerad och omtyckt lärare och kollega.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna