Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-27

Ny på jobbet - Tre nya förskolechefer har äntrat Team Öster

De beskriver första tiden som omtumlande. Malin Berndtsson, Annalina Nilsson och Gisela Wikner har nu landat i det nya uppdraget som Varbergs kommuns nya förskolechefer. Tillsammans har de mer än 40 års erfarenhet från förskolans värld och nu ska de tillsammans utveckla Team Öster.
- Förskolechef är ett fantastiskt roligt yrke, men det är även väldigt komplext, säger de.

Annalina Nilsson, Malin Berndtsson och Gisela Wikner.

Annalina Nilsson, Malin Berndtsson och Gisela Wikner.

På bara fyra månader fick Team Öster tre nya förskolechefer med olika bakgrund och erfarenheter. Först på plats var Malin Berndtsson, som började i september 2017. Då hade hon arbetat som förskollärare i 23 år och dessutom varit förskolechef i Svenljunga kommun i ett och ett halvt år.
- Jag var nyfiken på Varbergs kvalitetsarbete och jag har hört mycket gott om arbetet i förskolan i kommunen så det var därför jag valde att söka tjänsten, berättar hon.
I januari i år började Annalina Nilsson och Gisela Wikner som förskolechefer i samma team. Annalina Nilsson hade arbetat på Sjöbodens förskola i åtta år och när hon fick höra att den skulle läggas ner kände hon att det var dags för nästa steg.
- Jag vill inspirera och utveckla arbetet i förskolan. Det är fortfarande många, utanför verksamheten, som tror att förskolan bara handlar om omsorg. Jag vill få fram att det faktiskt är här som lärandet börjar. När jag läste pedagogiskt ledarskap så väcktes dessutom intresset för att driva utvecklingsarbete, berättar hon.
Gisela Wikner har arbetat som förskollärare, IKT inspiratör och utvecklingsledare på olika förskolor i Kungsbacka kommun. När hon såg att Varbergs kommun sökte en ny förskolechef kände hon att det var dags att gå vidare.
- Jag vill hela tiden framåt och jag tycker att det är spännande med chefs- och ledarskap. I rollen som förskolechef vill jag verka för en verksamhet där vårdnadshavare känner förtroende och har ett nära samarbete med oss i förskolan och där barnen ska ha roligt och känna sig trygga och inspireras till att utforska omvärlden. Pedagogerna ska känna en glädje och stolthet över sitt arbete och vilja utveckla förskolan till en helhet präglat av omsorg, fostran och lärande. Där vi vågar utmana varandra i tankar och idéer för att utvecklas tillsammans och inte vara rädda för förändring, säger hon.

Tryggheten kommer andra året

De har nu hunnit arbeta ett par månader och de beskriver första tiden som en lärprocess.
- Första tiden kan liknas vid en torktumlare. Det var väldigt mycket nytt att lära, trots att jag arbetat som förskolechef tidigare. Där kan jag säga att alla stödfunktioner på kansliet har varit guld värda, säger Malin Berndtsson.
- Vi har även fått ett jättebra bemötande både från personal och vårdnadshavare. De är förstående för att man är ny och inte kan allt i början, menar Annalina Nilsson.
Något som de känner har varit svårt under den första perioden har varit att vara med i det pedagogiska på förskolorna.
- Jag längtar efter att få sitta ner med mina pedagoger och tillsammans reflektera och diskutera var vi är och hur vi ska fortsätta utveckla verksamheten, säger Gisela Wikner.
- Jag tror att vi måste få se första året som en lärprocess och att en trygghet sedan kommer andra året. Då har man gått igenom hela årshjulet och man har något att luta sig emot, menar Malin Berndtsson.
Både för Gisela Wikner och Malin Berndtsson har en stor utmaning varit att sätta sig in i hur kommunen fungerar.
- I börjar var det svårt att bara hitta till mina förskolor. Sedan är det såklart så att olika kommuner arbetar på olika sätt. Samverkan har till exempel varit en utmaning för mig. Jag har tidigare arbetat med ett annat upplägg men där har personalen hjälpt mig mycket.

Utmanar varandra

Att vara en del i ett team och ha kollegor nära ser de alla som en stor fördel i arbetet.
- Det blir en bredare bas att stå på när man har kollegor att diskutera med dagligen. När man är ny så betyder det kanske extra mycket. Jag har fått mycket hjälp från min närmsta kollega Britt-Marie Ahlberg och vi fyra förskolechefer i teamet träffas varje vecka, berättar Malin Berndtsson. 
- Jag trivs jättebra i vårt team. Vi utmanar varandra i olika frågor och formar tillsammans vår verksamhet. Sedan behövs det mycket ork och positivitet, och det har vi. Det är väldigt kul att gå till jobbet, säger Gisela Wikner.
De tycker alla tre att yrket är komplext men det är även det komplexa som gör det så intressant och roligt. 
- Att vara förskolechef är ett fantastiskt roligt jobb! Ingen dag är den andra lik och dagarna går väldigt fort. Jag tycker att det allra bästa är att få arbeta med människor och att vara med och utveckla verksamheten framåt, menar Malin Berndtsson.
- De som arbetar i förskolan har ett otroligt driv. Det finns så mycket kunskap hos pedagogerna och jag tycker verkligen att det är genuint roligt att få utveckla verksamheten tillsammans med dem. Visst, det kan vara tufft många gången när man exempelvis måste ta svåra beslut. Då är det en stor fördel att ha kollegor att kunna bolla med, säger Annalina Nilsson.

Vill jobba mer med relationell pedagogik

På frågan om vad de brinner för i förskolan så svarar Malin Berndtsson det relationella förhållningssättet, att alla ska bli behandlade med respekt. För Gisela Wikner, som tidigare arbetat mycket med IKT, ligger den digitala verktygslådan varmt om hjärtat.
- Jag vill implementera det digitala på ett bra sätt. Det ska vara ett naturligt verktyg och mitt mål är att alla pedagoger ska känna sig bekväma med det och att vi använder oss av det kollegiala lärandet för att hjälpa varandra att utvecklas, säger hon.
- Jag hoppas kunna jobba mer för det kompetenta barnet på mina förskolor. Ett barn kan så mycket om vi bara låter det få försöka och vi kan lära mycket av barnen, menar Annalina Nilsson. Men något vi alla tre vill jobba mycket mer med framöver är relationell pedagogik. Det är stommen i allt och superviktigt att ha med sig i arbetet.
Till hösten väntar rektorsutbildningen för Gisela Wikner och Annalina Nilsson. Malin Berndtsson påbörjar sitt andra år. Förutom utbildningen så är det mycket annat som händer de närmsta månaderna.
- Jag hoppas kunna gå in på djupet i den reviderade läroplanen och så måste vi lära oss mer om GDPR. Det har varit mycket administrativt det första året så förhoppningen är även att jag nu kan utveckla det pedagogiska uppdraget, säger Malin Berndtsson. 
- Jag ser fram emot att får lära känna min personal och mina verksamheter bättre och tillsammans kunna driva ett utvecklingsarbete, säger Gisela Wikner.
- Jag önskar även att hela kommunen fortsätter att jobba för en likvärdighet inom förskolan. Det finns mycket framåtanda här i Varberg och det är kul att få vara med och utveckla arbetet, säger Malin Berndtsson.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna