Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-11-19

Pernilla Burström – läraren med ödmjukhet inför skolans komplexa uppdrag

Reportageserie - Skicka Vidare

Hon gillar kommunens vision om att ligga i framkant och ser Varbergs placering i rankingen över ”Bästa skolkommun” som ett kvitto på förvaltningens framåtanda.
- Positivt med att #jobbaivarberg är det driv som finns. Känslan är att man inte slår sig till ro och är nöjda utan hela tiden vill utvecklas och bli bättre inom alla områden.
Möt Pernilla Burström, speciallärare på Ankarskolan.

Pernilla Burström

Pernilla Burström kände tidigt att det var lärare hon ville utbilda sig till. Friutrymmet som finns inom ramen för läraruppdraget lockade henne och det kändes utmanande att få planera lektioner. Hon utbildade sig till grundskollärare med inriktning sv/so och idrott åk 1-7. Hennes första år som lärare samarbetade hon med ma/no lärare åk 1-7 kring en klass, något som hon idag blickar tillbaka på och menar var det som lade grunden till att hon med tiden fokuserat på svenskan.

Efter att ha arbetat ett antal år och mött elever som hamnat i svårigheter i sin läs- och skrivinlärning påbörjade Pernilla Burström en vidareutbildning till speciallärare. Hon ville få en djupare kunskap och bättre förutsättningar att kunna hjälpa elever att lyckas. Utbildningen, som hon slutförde i våras, har hon inte ångrat en sekund.
- Jag har aldrig under resans gång ångrat att jag valde att sätta mig i skolbänken igen och jag rekommenderar det till alla som funderar över om de ska ta steget eller inte. Utbildningen har gett mig en djupare kunskap och en ödmjukhet inför det komplexa uppdrag som det faktiskt är att arbeta i skolans värld.

Varierat uppdrag

Idag arbetar Pernilla Burström som speciallärare i svenska på Ankarskolan i åldrarna F-3. Om man skulle följa med Pernilla Burström under en arbetsvecka skulle man ganska snart upptäcka att dagarna innehåller flera olika delar och att en dag sällan är den andra lik. Hennes uppdrag spänner över ett stort område som ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att hela tiden kunna ställa om och tänka nytt.

Pernilla Burströms ingår i skolans EHT-team. Hennes främsta uppdrag är att arbeta mot elever och grupper, där hon till exempel finns med i arbetet med bedömningsstödet i svenska. Hon är också en del av det förebyggande arbetet från F-klass och uppåt med målet att alla elever ska lära sig läsa och skriva.
- Jag finns till exempel med i arbetet tillsammans med F-klasspedagoger för att, under detta året, implementera Skolverkets nya bedömningsstöd ”Hitta språket” i F-klassen, vilket blir obligatoriskt från och med nästa läsår.

I jobbet ingår, förutom kontinuerlig dokumentation och att ta fram material, också planering tillsammans med pedagoger, utformning av extra anpassningar och åtgärdsprogram. Genom sitt ansvar för läs- och skrivutredningar medverkar Pernilla Burström också i kartläggningar och i rollen som LIV-handledare lästränar hon extra med elever i perioder.

Ingen quick fix

Det är lätt att se hur bra Pernilla Burström trivs med sitt jobb. Hon berättar om glädjen i att se elever utvecklas och beskriver en arbetsplats där kompetensen hos pedagogkollegorna är stor. På skolan står ett nära samarbete i fokus för att uppnå bästa möjliga möte för lärande, något som är långt ifrån ett ensamjobb.
- Det är många trådar att dra i och många parametrar att förhålla sig till för att få det att fungera på bästa sätt. Jag ser mitt arbete till största del som ett lagarbete där samverkan med klasslärare är A och O för att nå framgång för eleven. Jag kan sällan komma in själv och göra ”underverk” men i samverkan, där också föräldrar spelar en viktig roll, kan vi!

Pernilla Burström värdesätter sina kollegor högt och menar att goda kollegor gör det lätt att gå till jobbet även när det i perioder kan vara lite mer utmanande. Trots ett komplext uppdrag där utmaningar av varierande karaktär är oundvikliga går det inte att ta miste på hennes stora engagemang kring sitt arbete. Pernilla Burström har alltid ”elevens bästa” för ögonen och menar att utmaningen ligger i att hitta individuella lösningar som stöttar och hjälper elever i svårigheter framåt. Drivkraften hittar hon i att vara lyhörd för den enskilda elevens behov och att inte nöja sig utan att pröva på ett annat sätt om det inte fungerar.
- Känslan när man lyckas få en elev att göra framsteg och känna motivation, är all möda värt, det går att leva länge på. Det finns sällan någon quick fix, men att arbeta tillsammans med elever och se deras framsteg och glädje, till exempel när de knäcker läskoden är svårslaget!

Till sist, vem vill du skicka vidare till, motivera ditt svar.

- Jag vill skicka vidare till Helen Jankvist Holmström som arbetar på Mariedalsskolan. Hon är en kreativ pedagog som skapar väldigt goda relationer till sina elever och som med sitt glada och positiva sätt är en stor tillgång i ett arbetslag.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna