Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-08

Pernilla Olsson – läraren som valde Varberg

Reportageserie – Skicka vidare

Under sin tid som vikarie i förskolor, fritidshem och skola blev det tydligt att det var lärare hon skulle utbilda sig till. Mötet med barn och elever och möjligheten att följa deras utveckling lockade. Arton år senare är det fortfarande progressionen i elevers kunskapande som attraherar mest.
- Det bästa med mitt jobb är att få följa elevernas utveckling och att få se glädjen när de lär sig!
Möt Pernilla Olsson, läraren som ständigt utvecklar sin praktik för bästa möjliga möte för lärande.

Pernilla Olsson

Pernilla Olssons resa som lärare i Varbergs kommun började på Ankarskolan år 2000. Nyinflyttad till Varberg, entusiastisk över sin tjänst och ett stort mått av trivsel gjorde att hon valde att fortsätta #jobbaivarberg när chansen gavs. Idag kan hon blicka tillbaka på sin resa och särskilt notera två milstolpar i sin karriär.
-Under mina år som lärare i Varbergs kommun har jag bland annat fått vara med att starta upp två skolor, Almers och Trönninge skola. Att vara med och bygga en verksamhet från grunden har varit roligt och inspirerande, säger Pernilla Olsson med stolthet i rösten.

Sedan starten av Trönninge skola hösten 2017 är Pernilla Olsson en av lärarna på skolan. Hon trivs och tycker det är en väldigt bra arbetsplats med bra kollegor, bra ledning och ett öppet klimat.
- Förutom att få följa elevernas utveckling är det bästa med mitt jobb de professionella kollegor och pedagoger jag har runt mig. Vi har ett öppet klimat och kan diskutera undervisning och dela med oss av vad som fungerar bra, men också av det som inte fungerar, säger hon.

Singaporematte med tydlig struktur

När Pernilla Olsson själv gick i skolan upplevde hon att matematik var ett svårt ämne. Samtidigt gillade hon att klura på problem och att hålla på med siffror, och i samband med universitetsstudier ökad nyfikenheten för matematik. Det genuina intresset för ämnet har bland annat resulterat i att Pernilla Olsson, tillsammans med fyra andra matematiklärare, tilldelades ett stipendium förra sommaren som möjliggjorde ett kursdeltagande i London tillsammans med Dr Yeap, en framstående föreläsare och utbildare i Singapore math.
- Singapore math är en beprövad och framgångsrik modell för undervisning i matematik som bygger på internationell forskning om inlärning och matematikdidaktik, berättar Pernilla Olsson. Mattelärare i Varbergs kommunala grundskolor har fortbildats i grunderna i Singaporematten, som vi kallar den till vardags, i de övergripande kompetensutvecklingsdagarna i matematik förra läsåret.

Singaporematten kännetecknas av ett undersökande och elevaktivt arbetssätt där problemlösning, samtal och resonemang står i fokus. Det finns inte något material översatt till svenska för årskurs 4-6 ännu, men Pernilla Olsson hämtar inspiration ur det engelska materialet och har framför allt tagit med sig modellen och förhållningssättet in i sin egen undervisning.
- Det är en väldigt strukturerad undervisningsmodell, förklarar hon. Du följer en tydlig gång med att först presentera ett problem i helklass och sedan låta eleverna arbeta i par med uppgiften. Därefter lyfter vi problemet igen i helklass för att eleverna till sist ska kunna arbeta självständigt och dokumentera.

ÄDK, kollegialt lärande och autonomi

Varbergs kommunens satsning på ÄDK och att lärare ges tid att kollegialt diskutera och reflektera kring sin undervisning är något som Pernilla Olsson uppskattar mycket.
- Att få till en bra undervisning kräver bland annat mycket planering. Genom att arbeta kollegialt kan vi hjälpa varandra med de delarna. Samtidigt får vi möjlighet att reflektera, utvärdera och utveckla vårt arbete. Med det här arbetssättet lyfter och inspirerar vi varandra att hela tiden utvecklas.

En annan del som gör att Pernilla trivs så bra med läraryrket är friheten, autonomin, som finns inom ramarna för lärares uppdrag. Läroplanen ska självklart följas, men hur lärare arbetar med innehållet i kursplanerna ger utrymme till kreativitet.
- Jag har möjligheten att variera min undervisning och kan arbeta både praktiskt och teoretiskt. Jag försöker få in olika moment i varje lektion, säger Pernilla Olsson och fortsätter.
- På NO till exempel försöker jag variera passet med att läsa, skriva, systematiska undersökningar, film och genomgångar.

Varje dag – samma start

Tillsammans med två andra kontaktlärare arbetar Pernilla Olsson i en årskurs fyra på Trönninge skola. Varje dag startas upp på samma sätt för att eleverna ska känna sig trygga och komma in i rätt stämning för skolarbetet. Fyrorna är indelade i två grupper och Pernilla Olsson undervisar i MA/NO i båda grupperna. De tre kontaktlärarna har tillsammans bestämt att strukturen i de två grupperna alltid ska se likadan ut.
- När dörrarna öppnas kan eleverna smyga in och sätta sig med sin startuppgift eller läsa, berättar Pernilla Olsson. Klockan 08.00 när skolan drar igång, går vi igenom dagen och sätter upp bildstöd på tavlan. Inför varje lektion skriver vi upp på en whiteboard målet med lektionen, innehållet och hur vi ska avsluta lektionen.

I båda grupperna gäller också samma förhållningssätt och regler, regler som även eleverna har varit delaktiga i att ta fram.
- Jag och mina kollegor har ett nära samarbete så att eleverna alltid får samma svar av oss pedagoger i exempelvis utmanande sociala situationer, och i slutet av veckan utvärderar vi hur veckan har varit och vad vi kan stärka upp inför nästa vecka.

En av styrkorna med att vara tre lärare i en årskurs är att de kan hjälpas åt, menar Pernilla Olsson. Hon berättar att de försöker samplanera undervisningen så att det ska bli en helhet för eleven, och att lärarna reflekterar en hel del över undervisning, både vad som har fungerat bra och vad de behöver ändra på. Tillsammans skapar de bästa möjliga möte för lärande, varje dag, och Pernilla Olssons stolthet över sitt yrke, sin profession och sin skola går inte att ta miste på.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till – motivera ditt val!

- Utöver matematiken är språket jätteviktigt för mig. Jag tycker att det är viktigt att tänka på att språket inte bara är något vi pratar om på svensklektionerna. Jag strävar till exempel alltid efter att få med mig språket in i mina andra ämnen. Jag vill därför skicka vidare till Margaretha Bengtsson, språkutvecklare i Varbergs kommun. Margareta och jag jobbade ihop på Almers. Hon är en kunnig och ambitiös person som driver arbetet med språkutveckling i Varberg framåt.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna