Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-03

Reportageserie – Skicka vidare:

Jessica Bengtsson – försteläraren som lyfter tvålärarskapet och vikten av att hålla i och hålla ut

Hon har arbetat på Bockstensskolan i 18 år och tycker att tvålärarskapet har resulterat i mer fokus åt lärandet. Hon är även förstelärare i matematik och tycker att kommunens centrala fortbildningar har varit ett lyft för henne. Möt Jessica Bengtsson, lärare på Bockstensskolan.

Jessica Bengtsson

Jessica Bengtsson

Som ung tyckte Jessica Bengtsson att lärare verkade vara ett givande yrke. Efter 18 år på Bockstensskolan har hon verkligen fått det bekräftat.
- Läraryrket har alltid känts rätt för mig. Att få möta eleverna varje dag är det allra bästa. Det är verkligen direkt respons som gäller och de ger så mycket tillbaka, menar hon.

Började med tvålärarskap i höstas

På Bockstensskolan har det skett en hel del förändringar de senaste åren. Först flyttades årskurs 6-9 över till Håstensskolan och i höstas flyttades flera elever över till nybyggda Trönninge skola.
- Det har blivit luftigare nu. Vi har bra lokaler och det finns fler möjligheter nu när vi inte är så trångbodda. Årskurs F-2 håller till i ena byggnaden och 3-5 i den andra.
Just nu har Jessica Bengtsson en trea, som hon delar tillsammans med tre kollegor. Klassen, på 47 elever, har de sedan delat upp i två grupper där de arbetar två och två.
- Vi började med tvålärarskap i höstas och jag är jättenöjd med det. Jag undervisar i matte, no, bild och idrott och på de flesta lektioner så är vi två. En håller i lektionen och den andra stöttar.
Hon berättar att tvålärarskapet höjer henne som lärare. Att hon kan observera eleverna på ett annat sätt när hon själv inte håller i lektionen.
- Att vi är två gör att vi faktiskt kan fokusera mer på själva lärandet. Händer det något under lektionen så är vi två vuxna som kan hjälpa till att lösa det. Jag känner mig trygg i tvålärarskapet och jag tycker att det är en stor fördel att ha det. 

Lyfter sina kollegor

Att Jessica Bengtsson stannat kvar på Bockstensskolan i alla år beror på den goda stämningen som råder på skolan.
- Vi har ett bra och öppet klimat här. Jag tycker att det är jätteviktigt att ha kollegor som man kan vara sig själv med, dessutom klarar man av även det tyngre när man har härliga kollegor runt sig.
En annan sak som hon värdesätter är de utbildningar som anordnas centralt.
- Jag uppskattar att allt hänger ihop. Förr kändes det lite lösryckt, en fortbildning här och en där. Men de senaste åren så går allt in i varandra på ett annat sätt. Det är även vardagsnära och lätt att ta med det vi lär oss in i klassrummet.
Även mattelyftet, RiV och att bli förstelärare är något som berikat henne.
- Där handlar det mycket om det kollegiala. Att diskutera på en djupare nivå är roligt och det lyfter både mig och undervisningen. Men att bli förstelärare har även varit en utmaning. Jag måste utveckla mig själv och leda grupper. Det är skillnad på ledarskap med barn och med vuxna.

Nationella prov och cykelkörkort

Just nu är det mycket fokus på de nationella proven i klassen. Jessica Bengtsson är positiv till att proven görs i årskurs 3 och tycker att det ger en bra samlad blick för henne och kollegorna.
- Det ger oss en möjlighet att se vilken nivå vi ska lägga oss på för att få med alla elever. Men vi försöker att inte göra det för stort, vi vill inte att de ska bli nervösa.
Snart är det även dags för eleverna att ta cykelkörkort. På våren i årskurs 3 får eleverna öva på att cykla i närområdet och på en hinderbana för att sedan kunna cykla längre sträckor.
- Bockstensskolan ligger så bra till. Vi kan cykla till havet, biografen, simhallen och ishallen med eleverna.
- Cykelkortet gör dem stolta och det är härligt att se när de klarar av saker. I den här åldern så har de ett behov av oss vuxna samtidigt som de är självständiga. Vi har även väldigt intressanta diskussioner, de är duktiga på att argumentera och resonera när de är 9-10 år.

Till sist, vem vill du skicka vidare reportageserien till? Motivera ditt val!

- Jag har valt att skicka vidare till en gammal kollega till mig, Anna Fagenheim. Hon har arbetat här tidigare men arbetar numera på Bläshammar skola. Hon gick mattelyftet året före mig och vi samarbetade mycket och diskuterade ofta matematik på djupet. Hon var ett stöd i vardagen när hon arbetade här. 
Anna är en glad och härlig person med ett stort engagemang för eleverna. Hon brinner för idrott och hälsa och elevernas välmående. Jag skulle gärna vilja veta mer om hennes upplägg på idrottslektioner, det finns en välgrundad tanke bakom det.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna