Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-09-10

Sofia Hellstadius – läraren som lever för lärande

Reportageserie - Skicka vidare

Hon tycker det är fantastiskt att #jobbaivarberg och ser lärarens tysta kunskap som ”lim” mellan vetenskap och praktik, och menar att rutiner är något mycket positivt.
- Att välja läraryrket är också att välja att ständigt vara i utveckling och lärande. Möt Sofie Hellstadius, läraren som valde att ta chansen att vara med och starta upp Trönninge skola!

 Sofie Hellstadius vill vara med och skolutveckla i skarpt läge och ser stolt ut när hon tänker tillbaka på sina år som lärare i Varbergs kommunala grundskolor. Först arbetade hon sju år på dåvarande Kungsäter skola, därefter sju år på Ankarskolan för att sedan i två år undervisa på Påskbergsskolan. När så frågan om att vara med och starta upp Trönninge skola kom, tvekade hon inte en sekund.
- För mig handlade valet om ledningens vision, vilket stöd de såg sig kunna möta upp med, och hur det vardagliga arbetet på skolan var tänkt att bedrivas. Det stöd och den uppmuntran jag fått under första året, har varit fantastiskt och rektorerna har levt upp till det de sa sig ha ambition att göra.

Undervisning med tvålärarskap

Vi samtalar om Trönninge skolas olika lärmiljöer, dess geografiska läge och hur första året har varit. Ganska snabbt leder samtalet oss till att tala om undervisning, struktur och betydelsen av att lära om och lära nytt. Och till betydelsen av en tillåtande förändringskultur.
- Mycket handlar om tankens kraft, säger Sofie Hellstadius. Hur väljer jag att tänka? Väljer jag att vara negativ sprider jag ju det på arbetsplatsen, medan ett motsatt mindset, det vill säga positivt, ger helt andra vibbar och jobbet blir betydligt roligare att gå till och utföra.

Hon lovordar satsningen på ÄDK och adderar tvålärarskap som intern kompetensutveckling.
- I och med ÄDK känner jag mig som en skickligare pedagog. Jag kan smala av mitt arbete att förfina undervisningen till en tydlig riktning och ett tydligt analysarbete. De senaste tre åren har jag dessutom arbetet i ett tvålärarskap och har utvecklats så mycket tack vare den organsationen.

En dag på jobbet ”limmar” samman teori och praktik genom den tysta kunskapen som läraren besitter, menar Sofie Hellstadius, och understryker att vad som händer i klassrummet, beror på vad som händer runt omkring.
- I tvålärarskapet finns två lärares uppmärksamhet vilket definitivt bidrar till att dels kunna stötta varje elev, dels möjliggöra ett nära kollegialt lärande i den direkta praktiken i klassrummet.

#jobbaivarberg

Sofie Hellstadius tycker det är fantastiskt att #jobbaivarberg, och tillskriver förtjänsten ”sina” elever, kollegor och chefer. Hon har provat att arbeta med maskiner, men kom fram till att det inte var något för henne, som uppskattar när det är dynamik på jobbet och finns utmaningar att ta tag i.
- Läget som Varberg har, mitt på Västkusten, och en mindre ort med närhet till större städer som Halmstad, Göteborg och Borås är toppen, säger Sofie Hellstadius. Storstadspulsen är inom räckhåll, och lugnet finns på hemmaplan.

En dag på jobbet inleds i klassrummet med lugn musik, behaglig belysning och att sätta upp bilder över skoldagens innehåll på whiteboardtavlan. På Trönninge skola har elever i åk F-3 drop-in på morgonen mellan 07.30-07.45. Detta för att minimera spring i kapprum och korridorer, för att ge vårdnadshavarna möjlighet att välja morgonfritids eller inte, samt för att ge elever tillgång till stöd i uppgifter de behöver, samt att fånga upp elever i samtal och bekräfta dem.
- Vi inleder alltid skoldagen med att ge eleverna självinstruerande information och uppgifter som gör att eleverna direkt vet hur de ska inleda skoldagens första femton minuter. Vi ser att det skapar trygghet och struktur och att eleverna får en behaglig start på dagen.

Göra, reflektera, analysera

Små flyttbara whiteboards som står på hjul i klassrummet beskriver innehållet i lektionerna. Struktur för klassrumspraktiken är nedskrivna och syfte och mål med lektionerna konkretiserat.
- Vi upplever att det fungerar bra för elevernas lärande, och också för vår egen skull i att hålla oss till det som planerats och därmed undvika att sväva iväg i undervisningen. Idag är fokus på undervisningens struktur och innehåll så uttalat, att rutin blir ett positivt begrepp.

Att Varbergs kommunala skolor arbetar med att utveckla undervisningen via ÄDK, håller samman den teoretiska och vetenskapliga ramen för undervisningen, samtidigt som ämnesinnehållet fördjupas, förfinas och ständigt utvecklas utifrån elevernas lärande.
- Vi cirkulerar i ett görande och reflekterande förhållningssätt mot en analyskompetens för att se vad och hur vi kan göra undervisningen ännu bättre, säger Sofie Hellstadius. Att välja läraryrket är också att välja att ständigt vara i utveckling och lärande. Precis som eleverna!

Till sist. Vem vill du skicka vidare till – motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till Jenny Bergman för att hon är tjejen med många strängar på sin lyra. Hon ett fantastiskt bemötande gentemot alla; elever, kollegor och andra vuxna vilket är A och O i vårt yrke. Jenny en otroligt duktig pedagog inom idrott och hälsa och hon leder, uppmuntrar och stöttar eleverna utifrån där de befinner sig.


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna