Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-29

Trine Jörgensen Ringström – specialpedagogen med koll på komplexitet

Reportageserie - Skicka vidare

Hon hittar utmaningar i olikheter och tycker det är spännande, roligt och lärorikt att #jobbaivarberg.
- Mötet med elever och kollegor gör arbetet betydelsefullt och kreativt. Olikheterna utmanar mig i att ta olika perspektiv för att hela tiden eftersträva bästa möjliga möte för lärande.
Möt Trine Jörgensen Ringström, specialpedagogen som alltid intresserat sig för det som kräver ”lite mer”.

Trine Jörgensen Ringström

Redan under lärarutbildningen i Norge valde Trine Jörgensen Ringström ett halvårs extra fördjupning i specialpedagogik. Hon skrev bland annat en uppsats om socio-emotionella svårigheter, möjliga konsekvenser och åtgärder på det.
- Min far var bland de sista som fick polio på 50-talet i Norge. Frågan hemma kretsade aldrig kring vad han inte kunde göra. Fokus låg på hur gör vi istället för att få det att fungera. Jag tror att det har präglat mig mycket.

Vilja att förändra

I Trine Jörgensen Ringströms värld finns det alltid nya spännande saker att lära sig och gå vidare med, något som både hennes utbildning och erfarenheter vittnar om. Efter avslutad specialpedagogutbildning kompletterade hon bland annat med fördjupningar inom tal, språk- och kommunikation samt läs- och skrivutveckling. Hon studerade också multisensorisk läsinlärning, grav språkstörning och tillgänglig lärmiljö genom SPSM. Genom åren har hon också skaffat bred erfarenhet från olika skolformer.

Utöver utbildning menar Trine Jörgensen Ringström också att personliga egenskaper har stor betydelse i funktionen som specialpedagog.
- Förmågan att lyssna in andra och låta dem komma till tals och även förmåga att skapa förtroende och kontakt tror jag är viktiga egenskaper hos en specialpedagog. Elever, pedagoger och lärare ska uppleva att de kan lita på mig och att jag bär deras förtroende. Jag ser också att ett helikopterperspektiv, det vill säga att se helhet utifrån delar, är viktigt.
- Dessutom bör en specialpedagog gärna ha kompetens, erfarenhet och mod att vilja förändra.

Hälsofrämjande och förebyggande

I dag har Trine Jörgensen Ringström sin placering på Deromeskolan men också uppdrag på Vidhögeskolan och Kung Karl skola. Hon tycker om variationen i sitt arbete och möjligheten att hela tiden kunna utvecklas vidare och samtidigt ta tillvara på sin specialpedagogiska skicklighet.
- Jag uppskattar att jag kan verka som specialpedagog med ett speciellt intresse för elevers tal, språk, läs- och skrivutveckling. Att samhället, uppdraget och jag själv kan förändras och utvecklas hela tiden.

För Trine Jörgensen Ringström är det viktigt att vara med och skolutveckla samt bidra till förändring som är båda hälsofrämjande och förebyggande. I höstas genomfördes bland annat en uppföljande fortbildning för skolpersonal på Deromeskolan, Kung Karl skola och Vidhögeskolan kring grundläggande läsinlärning för F-3 genom FonoMix, sensomotorisk läsinlärning.
- Vi har även skapat en handlingsplan för tillgänglig lärmiljö på två av skolorna, där vi använder SPSM:s värderingsverktyg för en ”Tillgänglig utbildning för alla”. Vi har valt att värderingen ska ske av elevhälsan på respektive skola.
- Elevhälsan på alla tre skolorna har dessutom tillsammans jobbat för att utveckla elevhälsomötet EHM, en arbetsmodell för förebyggande samarbete mellan elevhälsa och lärare som skapats av proffessionen i Bergsjön, forsätter Trine Jörgensen Ringström. Under uppstarten fick vi hjälp av specialpedagoger från barn- och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsateam. Det var en jättespännande resa, där vi ser att varje skola utvecklar sin ”egen modell” efterhand.

Rätt stöd i rätt tid

Det är ingen tvekan om att det råder en stor variation i Trine Jörgensen Ringströms arbetsdagar. Dagarna fylls med arbetsuppgifter så som fördjupade läs- och skrivutredningar, språkliga basutredningar, fonemanalyser, fortbildningar, handledningar till pedagoger och lokala ”specpersoner”.
- Jag lägger mycket tid på uppföljning kring tidigare utredningar och pedagogiska åtgärder knutna till dem. Med andra ord är det systematiska kvalitetsarbetet här mycket viktigt.

Vid skolstart gör Trine Jörgensen Ringström verksamhetsbesök, då helst i F-klasserna. Det händer att hon även ger talpedagogiskt stöd men mestadels handleder hon andra pedagoger i ämnet och hjälper då till med adekvat stöd- och metodmaterial.
- Jag åker mellan skolorna och jobbar på uppdrag av rektorna vilket gör att jag måste planera olika besök och uppgifter flera dagar i förväg.

En central del i arbetet är också att bevaka resultaten från läs- och skrivutvecklingsplanen, bedömningsstödet för årskurs 1 och ”hitta språket för F-klass”.
- Jag tycker det är viktig att försöka fånga upp de elever som behöver extra stöttning. Se till att resultaten analyseras så att rätt stöd sätts in i rätt tid till de elever som behöver det. En betydelsefull del i det specialpedagogiska arbetet är att bevaka att inte elevers kunskaper inte faller mellan stolarna.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till – motivera ditt val!

- Jag vill gärna skicka vidare till vår psykolog i team norr, Erica Hörnberg som har jobbat med oss ett år nu. Hon har varit med och utvecklat elevhälsan på våra skolor bland annat genom EHM och tillgänglig lärmiljö. Med sina skarpa observationer och förmåga till viktiga ”nyckelfrågor” har hon många gånger lyft mitt perspektiv i kniviga frågor.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna