Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-05-19

"Utbildningen gav mig självförtroende att söka en ny ledarroll"

Morgondagens ledare är ett kvalificerat utvecklingsprogram med syfte att identifiera och utveckla nya chefer. Två som redan gått programmet och som varmt kan rekommendera det är rektorerna Emma Torstensson och Petra Johansson. Nu är det dags att söka till nästa års program.

Morgondagens ledare genomförs i samverkan med Region Halland och Hallands övriga kommuner med syfte att identifiera, utveckla och stärka nya ledare. Genom att delta i programmet får man bland annat kännedom om offentlig organisation, styrning, ledarskap och grupputveckling. Man får även arbeta med att utveckla sin egen självkännedom. Till nästa års utbildning har Varbergs kommun tio av de totalt 60 platserna.

Vägen till Morgondagens ledare

Petra Johansson, rektor på Vidhögeskolan, och Emma Torstensson, rektor på Stråvalla och Limabacka förskola, gick båda programmet 2016 med hopp om att utvecklas och rustas inför ett eventuellt framtida chefsjobb.
- När jag sökte hade jag arbetat som förskollärare i tio år och min dåvarande chef såg tydligen ledaregenskaper hos mig och uppmuntrade mig till att söka. Jag själv var så inne på att arbeta som förskollärare och hade inga ambitioner att bli ledare då. Men så väcktes intresset och jag tänkte att varför inte, säger Emma Torstensson.
- Jag sökte till Morgondagens ledare mest eftersom jag upplevde att jag ville ha någon förändring/utveckling i mitt arbetsliv. Då arbetade jag som lärare på en grundskola i Varberg samtidigt som jag även arbetade fackligt för Lärarnas Riksförbund på central nivå två dagar i veckan. I det fackliga arbetet fick jag möjlighet att se på skolan från ett annat håll än vad man gör som lärare. Det var den insikten och de kunskaperna jag fick med mig i det uppdraget som gjorde att jag tog steget, säger Petra Johansson.

Olika fokus på varje träff

Emma Torstensson och Petra Johansson berättar att varje träff höll ett tema. Någon gång var det fokus på arbetsmiljö. En annan gång på rekrytering. Någon gång om ledarskapet i sig och även kommunikation. Träffarna blandades med föreläsningar, workshops och olika slags samtal på gruppnivå.
- En av sakerna jag uppskattade var att det inte fanns krav på prestation mellan träffarna. Det var fullt fokus på utbildningsdagarna och däremellan hade man tid för egen reflektion kring det man fått till sig, menar Petra Johansson. För mig var utbildningen framförallt en personlig utveckling som gjorde att jag såg på mig själv med andra ögon. Jag tycker att jag utvecklades som person och utbildningen gav mig även ett självförtroende att söka mig mot en annan slags ledarroll än den jag haft som lärare.

Fick chefsuppdrag direkt

Att få ett chefsuppdrag gick snabbt både för Emma Torstensson och Petra Johansson. Redan under utbildningen fick de var sitt nytt uppdrag inom kommunen. Petra Johansson som rektor och Emma Torstensson som förskolechef.
- Jag fick mitt nuvarande uppdrag som rektor efter halva tiden på utbildningen och jag kände mig redo. Efter att jag klivit in i rollen som rektor fick dessutom utbildningen en ny dimension då jag fick nya upplevelser och intryck med mig i utbildningen, menar Petra Johansson.
- Utbildningen gav mig inblick i vad ett chefsarbete innebär och det gav mig även stor självkännedom om hur jag är som ledare, vilka mina starka respektive svaga sidor är, säger Emma Torstensson.

Vad vill ni säga till dem som funderar på att söka, för att de ska känna sig mer motiverade?

- Jag tycker att det är viktigt att ha med sig att utbildningen i första hand handlar om en personlig resa som man gör tillsammans med andra människor. Om det sedan leder till att man söker sig vidare till någon form av ledarroll eller chefsroll så är det i så fall en bonus, säger Petra Johansson.
- Är du intresserad av att bli ledare så förankra med din chef om vad det innebär och sök. Det är en fantastiskt bra utbildning! Säger Emma Torstensson.

Sista dagen att anmäla sig till Morgondagens ledare är söndag den 24 maj. Läs om vad som ska finnas med i ansökan och vart du ska skicka den här.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna