Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-03-23

Välkommen att #jobbaivarberg!

Varberg växer. Idag släpps lediga tjänster i de kommunala förskolorna, grundskolorna och fritidshemmen inför nästa läsår.
- Höga förväntningar, gemensamma utvecklingsprocesser och skickliga kollegor. Det är bärande delar för verksamheten, säger Johan Berntsson, grundskolechef och Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola.

Varbergs kommunala förskole- och grundskoleverksamhet är attraktiv att vara del av utifrån flera perspektiv. Det mångåriga, strategiska och kommungemensamma utvecklingsarbetet att stärka undervisningen uppmärksammas runt om i landet och bidrar till ökad likvärdighet för alla barn och elever. När nu lediga tjänster läggs ut för kommande läsår, är förhoppningen att fortsatt tilltala utbildad personal med motivation och ambition att vilja jobba i en framgångsrik skolkommun.
- Ett kollaborativt arbetssätt har utvecklats under åren, där pedagoger och lärare kollegialt och systematiskt analyserar undervisningen, säger Johan Berntsson och Agneta Svenberg och förklarar att det i praktiken innebär att analysen tar utgångspunkt i vilken effekt undervisningen har för barns och elevers behov för lärande.

Pensionsavgångar och att Varberg ständigt växer som stad ökar efterfrågan på personal i förskola, skola och fritidshem. Det finns runt 80 tjänster att söka i en organisation där den politiska ledningen styr för att uppfylla grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas.
- Att barns och elevers utbildning utvecklas i en helhet innebär att tillgängliga lärmiljöer, pedagogiska, sociala och fysiska samspelar, förklarar Johan Berntsson och Agneta Svenberg. Differentierad undervisning och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt används särskilt i undervisningen för att stärka lärandet.

Tydlighet, mål och kompetens

Förskole- och grundskoleförvaltningen har av nämnden tre formulerade mål för perioden 2020–2023: Skola för alla, Motivation för lärande och Tillit för förbättring. Det systematiska kvalitetsarbetet möter målens riktningar och en struktur för kvalitetsdialoger skapar trygghet och kontinuitet i såväl daglig verksamhet som i att förfina pågående utvecklingsprocesser. Det i sig är en framgångsfaktor för kvalitet och utveckling eftersom prioriterade utvecklingsinsatser med relevant koppling till varje mål är tydliga och konkretiserade. I Varbergs kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem möts barn och elever med höga förväntningar.
- Tillsammans med kompetenta och engagerade rektorer som leder verksamheten åt rätt håll, kommer de som söker och anställs i Varbergs kommun att uppleva ett tydligt uppdrag där vi ständigt förfinar arbetet med fokus på undervisningen, menar Johan Berntsson.

Lärare med elever i grundskola

Varberg är en stark skolkommun och det finns mycket som Johan Berntsson och Agneta Svenberg känner stolthet över. När det gäller de pågående utvecklingsprocesserna så nämns bland annat Läsutveckling i Varberg (LIV), Modern arbetslivsorientering (MOA), Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), Matematiksatsning i Varberg (MASIV) och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).
- I verksamheterna är det systematiska kvalitetsarbetet alltid i fokus. Våra nära samarbeten med olika lärosäten och forskare möjliggör att vi utgår från aktuell forskning med koppling till praktiken, säger Agneta Svenberg.

I Varbergs kommun är det kollegiala lärandet strukturerat. Det finns hög kompetens på alla kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem, menar Agneta Svenberg och fortsätter:
- Vi har mycket spännande framför oss med ett växande Varberg och allt vad det innebär.
Johan Berntsson fyller i:
- Vill du vara med och forma framtiden i Varberg, bidra till långsiktig och hållbar skolutveckling, få kompetenshöjande insatser och få möjlighet att växa i din profession? Då är du varmt välkommen med din ansökan.

Sista dagen att skicka en ansökan är den 5 april. Länk till annan webbplats.

Mer information kring de olika utvecklingsprocesserna finns på Pedagog Varberg. Öppnas i nytt fönster.

Camilla Tegebäck
Viktoria Struxsjö


ikon

Senaste nyheterna