Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-12-17

Victoria Kristiansson - som vänt sämsta möjliga möte för lärande till bästa möjliga möte för lärande!

Reportageserie – Skicka vidare

Hon har definierat kreativitet i en undervisningskontext. Hon har ett genuint intresse av att kartlägga och analysera elevers lärandeprocesser. Hon påminner ständig eleverna om att ingen kan allt från början.
- Jag kan inte stanna vid att elevernas lärande inte gick som planerat. Jag vill veta varför, prova en annan strategi och följa upp på nytt!
Möt Victoria Kristiansson, lärare på Trönninge skola, som vänt sämsta möjliga möte för lärande till bästa möjliga möte för lärande!

Victoria Kristiansson

Inte trodde Victoria Kristiansson att ett möte med en bister lärare under hennes första skolår faktiskt skulle påverka hennes yrkesval. Än mindre att den erfarenhet mötet med den bistre läraren förde med sig skulle påverka hur hon idag själv möter sina elever och ser på sin roll som lärare. Men när Victoria Kristiansson blickar tillbaka så är det just så, att det enskilda mötet är något som triggat henne att bli lärare, och också fått henne att inse vikten av att ge eleverna en positiv start på sin skolgång och skapa ett tillåtande klimat i klassen för att trygga elevernas relation till skolan över tid. Victoria Kristianssons egen upplevelse av de första skolåren är nämligen vitt skild ifrån den hon själv vill ge de elever hon möter.
- Jag var rädd för att gå till skolan under lågstadiet. Jag var rädd för att göra fel, eftersom jag hade en lärare som inte var det minsta tillåtande. De fel som vi elever gjorde lästes upp för de andra i klassen, undervisningen saknade helt och hållet fokus på vårt lärande.

Victoria Kristiansson stannar upp i samtalet när vi kommer in på varför ett tillåtande klimat är så viktigt och bidrar till elevers lärande. Det är uppenbart att den frågan är viktig för henne, och något hon lyckats med i den klass hon just nu undervisar.
- När eleverna möter skolan för första gången är min viktigaste uppgift att tillsammans med eleverna skapa ett tillåtande klimat där allas olikheter ses som tillgångar som leder till lärande.

Victoria Kristiansson menar att hennes roll är att ständigt påminna dem om att ingen kan inte allt från början, och att man som lärare är intresserade av att höras deras tankar och därigenom få dem att känna en tillit till sin egen förmåga.
- Eleverna tror ofta att de behöver kunna allt från början och vågar därför inte prova sig fram i klassen. Då är klimatet i superviktigt. Jag tycker att just detta är bland det bästa med mitt jobb, att få lov att vara med när eleverna vågar prova sina tankar och märker att de lär, det är fantastiskt!

Kreativitet krävs

Matilda Svalander, som skickade vidare stafettpinnen till Victoria Kristiansson, uppmärksammar i sin motivering just hennes vilja och förmåga att se och möta elevers olikheter. För Victoria Kristiansson själv handlar det individuella lärandet om att alltid utgå från elevernas nuläge och vidare progression. Med hjälp av olika uttrycksformer och arbetssätt leder hon eleverna i de lärandemål som sätts upp, så att varje elev utvecklas utifrån den nivå de befinner sig på. För att som lärare lyckas med det menar Victoria Kristiansson att det krävs kreativitet och en uppriktig vilja att försöka förstå varför elever lärande inte alltid går som planerat.
- För mig är kreativitet att kunna se en situation utifrån många olika perspektiv, vända och vrida och hitta olika uttrycksformer för eleverna att ta till sig eller visa upp sin kunskap på. Ju fler uttrycksformer jag kan erbjuda i min undervisning, desto fler elev hittar en form som passar dem och på så sätt får eleverna ett individuellt bemötande som leder dem framåt i lärandet.

Meningsfullhet och motivation

Victoria Kristenssons ”tänk” är bekant. Hennes strategier grundas i ÄDK, en satsning hon värderar högt och väldigt glad över att Varbergs kommuns valt att göra. På Trönninge skola är förskollärarna inkluderade i ÄDK, något Victoria Kristiansson ser som positivt då eleverna redan från skolstart får möta det arbetssätt som ÄDK innebär. Victoria Kristiansson är samtalsledare i sitt arbetslag, och ser att ett redan väl fungerande samarbete inom arbetslaget nått nya höjder med ÄDK. Att samplanera och lära med kollegor utvecklar samsyn och genererar gemensamma lösningar som gagnar elevers lärande anser Victoria Kristiansson.
- ÄDK bidrar till att varje elevs behov synliggörs så att jag som lärare får reda på vad eleven behöver träna på för att nå lärandemål. Det ger också eleverna möjlighet att konkret se sitt eget lärande, och ger dem ökat självförtroende och motivation för fortsatt lärande!

Till sist. Vem vill du skicka vidare till – motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till Lise-Lotte Lundberg, Flexteamspedagog på Håstensskolan, som har ett helhjärtat engagemang för eleverna och sätter sig in i hur de tänker och fungerar. Hon är duktig på att hantera konflikter på ett sätt som gör att eleverna får med sig strategier för att lära sig lösa konflikter på egen hand. Lise-Lotte har förmågan att se kompetenser hos eleverna och plocka fram dessa så de blir användbara för eleverna i framtiden. De som möter henne lär för livet!

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna