Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-03-26

Vi rekryterar - så är det att arbeta i Varbergs kommun

Varberg växer och vi söker nya medarbetare.
- Vi vill ständigt förbättra undervisningen och söker förskollärare, lärare och fritidspedagog som vill vara en del av vår lärande organisation, säger Maria Wirén, utvecklingschef på förskole- och grundskoleförvaltningen.

Ledorden ”bästa möjliga möte för lärande” innebär att varje medarbetare känner till de förväntningar som finns och vad man tillsammans ska åstadkomma utifrån den egna funktionen i verksamheten. Att stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat är utgångspunkt för skolutvecklingen i Varbergs kommunala förskolor och grundskolor där en undervisnings- och fortbildningskultur börjar slå rot.

Som anställd i förskole- och grundskoleförvaltningen får du kompetenshöjande insatser. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna tar utgångspunkt i förskole- och grungskoleförvaltningens verksamhetsplan och identifierade behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. På så sätt skapas likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet för att nå förskole- och grundskolenämndens prioriterade mål. Varje skola och förskola bedriver utvecklingsarbete som pågår varje vecka i organiserad och systematiserad form.

Vill du förfina din undervisning, samarbeta med kollegor i ett arbetslag och bidra till en långsiktigt och hållbar skolutveckling? Då är Varbergs kommunala förskolor och skolor rätt verksamhet för dig. Välkommen med din ansökan!

Sista dagen att skicka en ansökan är den 10 april.

ikon

Senaste nyheterna