Sök

2022-03-22

Vi söker nya medarbetare

Idag släpper Varbergs kommuns grundskolor, grundsärskola, anpassad grundskola och fritidshem sina lediga tjänster inför nästa läsår.
- Vill du vara med och forma framtiden i Varberg, bidra till långsiktig och hållbar skolutveckling, få kompetenshöjande insatser och få möjlighet att växa i din profession? Då är du varmt välkommen med din ansökan, säger Johan Berntsson, verksamhetschef grundskola.

Leende manlig lärare pysslar med två elever. Över bilden står det Vi söker nya medarbetare #jobbaivarberg.

Varberg växer och idag släpps drygt 80 lediga tjänster inför läsåret 2022/2023. Varbergs kommunala grundskoleverksamhet är attraktiv att vara en del av utifrån flera perspektiv. Det mångåriga, strategiska och kommungemensamma utvecklingsarbetet för att stärka undervisningen uppmärksammas runt om i landet och bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet för alla elever.

En framgångsrik skolkommun

När nu lediga tjänster läggs ut för kommande läsår, är förhoppningen att fortsatt tilltala utbildad personal med motivation och ambition att vilja jobba i en framgångsrik skolkommun.

- Gemensamma strategier för kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap och pedagogers skicklighet har bidragit till en utveckling av skolornas kvalitet i utbildningen. Barn och elever i verksamheterna mår bra och når höga resultat. Detta tillsammans med tydliga, kompetenta och trygga rektorer som kan styra verksamheten åt rätt håll är några av de anledningar som jag vill lyfta kring varför man ska söka arbete i Varbergs kommun, menar Johan Berntsson.

Gemensamt, systematiskt och långsiktigt

Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa en skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans uppfylls skolans uppdrag genom långsiktiga och systematiska utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande.

- Tillsammans med kompetenta och engagerade rektorer kommer de som söker och anställs i Varbergs kommun att uppleva ett tydligt uppdrag där vi ständigt förfinar arbetet med fokus på undervisningen, menar Johan Berntsson.

Kompetensutveckling

Inom förskole- och grundskoleförvaltningen ges flera möjligheter till kommungemensamma kompetensutvecklande insatser. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna tar utgångspunkt i förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhetsplan, skolornas lokala utvecklingsplaner och identifierade behov som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet.

- En viktig satsning som är värd att lyfta är den som riktas mot de medarbetare som är verksamma på våra fritidshem, menar Johan Berntsson.

Till hösten söker Varbergs kommun drygt 20 fritidspedagoger. Sedan läroplanen reviderades så har syftet för pedagoger på fritidshemmen blivit tydligare och i Varbergs kommun erbjuds kompetensutveckling för att förtydliga uppdraget ytterligare och för att skapa samsyn i de kommunala fritidshemmen.

Vill du förfina din undervisning, samarbeta med kollegor i ett arbetslag och bidra till en långsiktig och hållbar skolutveckling? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Sista dagen att ansöka är den 3 april 2022.

Lediga jobb i Varbergs kommun.

Frida Eckegren Serholt
pedagogvarberg@varberg.se

ikon

Senaste nyheterna