Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-30

Walter Tkau – verksamhetsvakmästare med vinnande värdegrund!

Reportageserie - Skicka vidare

Han är inlyssnande och lyhörd. Ställer motfrågor till intervjufrågor och tycks tänka två varv innan svar levereras. 
- Sedan jag började arbeta i skolan har jag inte haft en enda söndag med ”jobbångest”, säger Walter Tkau verksamhetsvaktmästaren som menar att syftet med samhällsfunktionen skolan är att lära unga människor skapa värde i relationer!

Walter Tkau

Walter Tkau

Förra veckans #SkickaVidare, Jörgen Axelsson, valde Walter Tkauc på Trönninge skola som mottagare för stafettpinen. Motiveringen löd: ”Han är en person som bidrar på sin arbetsplats så att alla mår bra. Walter är hjälpsam, ser inga problem och ställer upp där det behövs. Hans kontakt med eleverna är riktigt bra, och dessutom är han en rolig person!” Med denna beskrivning tog sig Pedagog Varberg till Varbergs senast byggda skola för ett samtal med verksamhetsvaktmästaren.

Walter Tkaus arbetsdagar innehåller många olika uppgifter. Allt från att laga inredning, felanmäla exempelvis lås som inte funkar, ta emot post och paket och se till att de kommer till rätt mottagare. Verksamhetsvaktmästaren ska bland annat avlasta rektorerna och vara länken mellan skolan och driftsansvarig serviceförvaltning.
- Jag är ju en slags en hustomte och vet det mesta som rör fastigheten vilket givetvis är en trygghet för både rektorer och fastighetsägare. Därför kan också hållbara relationer mellan oss som ansvarar för dessa delar skapas.

Människan i fokus

Han började arbeta på barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun 2002. En arbetsskada från hans förra arbetsplats gav möjlighet att göra något nytt.
- Ur något som är svårt, kommer oftast något positivt. Det kan vara svårt att tänka så mitt upp i en svårighet, när allt ser nattsvart ut, men för mig ledde ett avbräck i livet till något bra, säger Walter Tkau. Idag har jag det mest positiva jobbet jag någonsin haft!
När han anställdes för 16 år sedan sa hans dåvarande chef: ”Jag anställer inte dig för lärarns skull, jag anställer dig för barnens skull!” Med det menade chefen att skolans personal måste vara medvetna om att det är för barnen och ungdomarna i skolan vi arbetar. Orden blev ett slags motto för Walter Tkau, och han har burit med sig det genom alla år han varit verksam i skolan.
- Det tog kanske några år att förstå innebörden, men idag vet jag precis mottots betydelse. Att bygga relationer, säger Walter Tkau som skrattar till vid minnet av hur han i början kunde tänka ”här står jag och gör ingenting” när han samtalade med rektorer, lärare eller elever och i själva verket gjorde massor – byggde relationer!
Yrkesstoltheten är påtaglig och Walter Tkau talar sig varm om jobbet som ger honom meningsfulla arbetsdagar.
- I andra jobb jag haft i livet har det varit produktion i fokus. Nu är det människan i fokus, och det är ett förhållningssätt som jag försöker leva fullt ut varje dag.
Vi samtalar en stund om produktion, profit och stress. Och konstaterar att skolans uppdrag är att vara närvarande i barns och ungas liv. Om det är som lärare eller som rektor eller som i Walter Tkaus fall verksamhetsvaktmästare är inte avgörande. De olika funktionerna har olika uppdrag, men ett gemensamt ansvar i att möta och stärka nästa generation.
- Jag har under åren haft elever med mig som ”jobbskuggor” när de haft en tuff period i sina liv. Att då se människan i eleven har hjälpt mig att stötta och finnas till hands. En elev är ju skyldig att vara i grundskolan, medan jag som vuxen kan säga upp mig och gå härifrån imorgon. Det skilda perspektivet är viktigt att förstå i mötet med eleverna. 

Mer än att ”bara” skruva och borra

Walter Tkau började på Trönninge skola i augusti 2017 då skolan stod färdig och redo att startas upp. Han trivdes suveränt på Lindbergs skola som i många år var hans arbetsplats, men såg en möjlighet i att få fortsätta att vara på en skola, inte flera. Han återkommer till det här med relationer igen och ger som exempel att elever tycks vara lyhörda för kontinuitet – också för vem som är verksamhetsvaktmästare.
- Jag vill inte bli den som ”bara kommer och skruvar” på en skola. Det är svårare att pilla sönder en soffa om du vet vem som får laga den! Är du stationerad på en skola och möter eleverna varje dag, har du mandat och legitimitet att också fostra och föra dialog med dem.

Till sist, vem vill du skicka vidare reportageserien till? Motivera ditt val!

- Mitt val att skicka vidare till är Magnus Axelsson, lärare på Lindbergs skola. När man kommer in hans klassrum så ser man att eleverna trivs att vara där. Han är lyhörd och lätt att ha att göra med som människa och en riktigt skicklig lärare! Magnus förtjänar att uppmärksammas för det arbete han gör och för det sätt han möter alla elever på!
Han är skitbra helt enkelt!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna