Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-06-21

Halvlek för Läsande förebilder

De kom utrustade med berättelser om drömmar och mål, boken Åskan av Ulf Stark och sitt yrke som professionella fotbollsspelare. De besökte andraklassare i de kommunala grundskolorna och pratade med eleverna om vikten av att kunna läsa, och förstå det man läser. De förklarade att det är en demokratisk rättighet att få lära sig läsa, och motiverade eleverna att ta vara på tiden i skolan för att nå sina drömmar och mål.

Läsande förebilder Hampus Zackrisson och Joakim Lindner signerar böcker

Joakim Lindner och Hampus Zackrisson signerar Åskan

- Vi upplever att högläsningen skapade intresse för att fortsätta läsa, och att varje elev fick en egen bok att ta med hem i samband med besöket underlättar så klart, säger Hampus Zackrisson och Joakim Lindner, två av Varbergs BoIS FC:s läsande förebilder.

Under vårterminen 2021 fick elva klasser i årskurs 2 på sex skolor besök av fotbollsproffs i satsningen Läsande förebilder. Högläsning ur boken Åskan av Ulf Stark var kärnan i besöken. Läsande förebilder är ett samarbete mellan förskole- och grundskoleförvaltningen, Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen och Varbergs BoIS FC.

Inför vårens klassbesök utbildade Margaretha Bengtsson, Fredrik Lundh och Karolina Olsson Wogel fotbollsspelarna i tre bärande och lärande delar. Läsning, läsförståelse och konsten att läsa ”rätt” högt. Modern arbetslivsorientering, elevers valkompetens och vikten av att ha drömmar och mål, samt yrkeslivet som professionell idrottare.

- Flera lärare har efter skolbesöken hört av sig och uttryckt att spelarna varit goda ambassadörer för läsning och verkligt goda förebilder genom sitt sätt att läsa och tala om läsningens betydelse, berättar Margaretha Bengtsson och Fredrik Lundh som arbetar med läs- språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. En förebild är ju en person som man ser upp till och vars beteende man vill ta efter.

Läsande förebilder, ett unikt samarbete mellan Varbergs kommun, Varbergs BoIS och Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg

Hampus Zackrisson, Karolina Olsson Wogel, Jan Inge Lyckberg, Joakim Lindner och Margaretha Bengtsson

Hand i handske

Flera av skolorna som under våren fick besök av Läsande förebilder arbetade parallellt med kunskap om samhällets uppbyggnad, struktur och variation av yrken. Det passade hand i handske med den del av samarbetet som handlade om just jobb, drömmar och mål. Karolina Olsson Wogel är skola- arbetslivsutvecklare och sammanfattar:

- Spelarna representerar flera nivåer av de fortsatta studier och framtida yrkesval som eleverna kommer att göra i sina liv. De jobbar som fotbollsproffs, studerar samtidigt vid högskola eller universitet och har egna drömmar och mål kvar att uppnå. De förklarade väl om läsningens betydelse i deras jobb och hur de i praktiken läser varje dag i olika sammanhang.

Exempelvis förklarade spelarna att de läser spelupplägg, avtal, böcker och tidningar. De uppmuntrade eleverna att ta vara på tiden i skolan, plugga på i alla ämnen och våga be om hjälp om något känns svårt eller till och med tråkigt. De peppade också eleverna att sätta delmål och utmana sig själva.

- Säkert reflekterade en del elever kring sina förmågor när de hörde spelarna berätta om sina resor, säger Karolina Olsson Wogel. Även om inte alla elever vi mött under våren vill bli fotbollsproffs, var andemeningen om att skaffa sig kunskap om olika vägar till studier och arbete mycket tydlig.

Läsande förebilder Hampus Zackrisson och Joakim Lindner på skolbesök

Hampus Zackrisson och Joakim Lindner på skolbesök

Ödmjuka och förväntansfulla

Hampus Zackrisson och Joakim Lindner tar ödmjukt till sig responsen de får. De upplever att samarbetet fungerat mycket väl från start, och att syftet varit tydligt från första början.

- För att vi spelare ska kunna komma till skolorna behövs struktur vilket vi tycker det har varit. När vi besökt skolorna har lärarna mött upp oss, visat oss rätt och förberett allt. Klassbesöken har funkat superbra och vi ser verkligen fram emot höstens besök.

Margaretha Bengtsson och Fredrik Lundh återkommer till just det där med spelarna som reella förebilder. De menar att skolbesöken främjat elevers läsintresse och att synergieffekter redan så här i halvlek av samarbetet kan styrkas.

- Spelarbesöken har bidragit till att vårdnadshavare inspirerats att läsa vidare hemma, med barnen. Av återkopplingar som nått oss ser vi att eleverna dels läser högt för en vuxen, dels att vuxna läser högt för barnen. Det var en önskad effekt vi hade i Läsande förebilder.

Demokrati, likvärdiga livschanser och läsning

Varbergs BoIS FC har också fått ta del av positiv respons i ”egna led”. Supportrar, andra allsvenska klubbar och lokala varbergsföretag har bland annat i sociala medier hejat på samarbetet.

- Eleverna ställde frågor till oss och lärde känna oss spelare, efter att vi läst högt för dem. Vårdnadshavare har hört av sig till oss också och berättat hur glada deras barn varit efter ett besök. En idrottsförening kan verkligen vara med och göra skillnad och det är både roligt och viktigt att ingå i Läsande Förebilder.

Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen är medskapare också i den tidigare lässatsningen Levande läsning i förskolan. De lyfter uthålligt läsning som en demokratisk angelägenhet där alla har ett gemensamt samhällsansvar för barn och ungas läsutveckling. Ett förhållningssätt som gagnar samarbete som Läsande förebilder.

- Att varje elev får en bok i gåva kan bidra till att skapa en bättre grund för alla elever att möta framtidens krav på både källkritik och språkutveckling. En ökad läsförståelse är allt viktigare i vårt digitala samhälle, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Varberg.

Till hösten ger sig Läsande förebilder ut på fler klassbesök. Pedagog Varberg tar givetvis rygg på truppen och återkommer med inblick i den dynamiska turnén. Läs, läs och läs ännu mer!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna