• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil

Utvecklingsprocesser

Utifrån nämndens tre kommungemensamma mål för den kommunala förskolan och grundskolan är följande utvecklingsprocesser pågående i verksamheterna. Barns och elevers måluppfyllelse är i fokus för en stärkt kvalitet i undervisningen i det som kallas läroplansuppdrag.