Sök

Utvecklingsprocesser

Utifrån nämndens tre kommungemensamma mål för den kommunala förskolan och grundskolan är följande utvecklingsprocesser pågående i verksamheterna. Barns och elevers måluppfyllelse är i fokus för en stärkt kvalitet i undervisningen i det som kallas läroplansuppdrag.

Utvecklingsprocesserna i läroplansuppdraget är del av det systematiska kvalitetsarbetet. Centrala resurser stödjer och följer arbetet, håller samman kompetenshöjande insatser och bidrar med analys och resultatuppföljning. Utvecklingsprocesserna genomförs i ett nära samarbete med verksamhetschefer, utvecklingschef, rektorer, lärare och stödfunktioner.

Syftet med utvecklingsprocesserna är att möjliggöra:

  • utbildning som främjar motivation och självkännedom,
  • digitalisering som pedagogisk tillgång,
  • systematisk analys och utveckling av undervisningen och
  • utbildning som utvecklas i en helhet.

ÄDK

- Ämnesdidaktiskt kollegium

MASIV

- Matematikutveckling i Varberg

SKUA

- Språk och kunskapsutveckling

LiV

- Läsutveckling i Varberg

MOA

- Modern arbetslivsorientering

FDLIS

- Framtidens Digitala Lärande i Skolan

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter