Sök

ÄDK - Ämnesdidaktiskt kollegium

Ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, innebär att ämneslärare systematiskt möter andra ämneslärare. Tillsammans planeras, utvärderas, analyseras och preciseras undervisningen, såväl den egna som kollegors.

I Varbergs kommunala grundskolor utvecklas undervisningen systematiskt. Innehåll och genomförande av undervisningen utgår alltid från elevers behov för lärande. I ett kollegialt lärande är fokus lärares lärande, och i ett kollaborativt arbetssätt är fokus elevers lärande. I Varberg samspelar kollegialt lärande och kollaborativt arbetssätt.

I ÄDK arbetar lärare tillsammans på ett systematiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt för att utveckla undervisningen och ge eleverna bästa möjlighet till lärande. En central del i lärararnas arbete är att använda en eller flera uttalade teorier om lärande, i ÄDK är just nu variationsteorin tydligast uttalad.

ÄDK en riktning med strävan att vara en del av läraruppdraget. ÄDK organiseras med förutsättningar i form av tid för lärarnas kollaborativa arbetssätt. Lärledare planerar, driver och följer upp innehållet som diskuteras i mötena, och har fördjupad kunskap om variationsteorin. I Varberg innebär det kollaborativa arbetssättet i ÄDK att det kollegiala lärandet blir systematiskt, och stärker undervisningskulturen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter