Sök

FDLIS - Framtidens Digitala Lärande i Skolan

FDLIS-projektet har bland annat accentuerat hur delar i att utveckla undervisningen bildar en helhet när förskollärare och lärare är stringenta i både görande och teori. Ny teknik kan bidra till att lärare dels kan fokusera på delar av det som barn och elever i grupper och klasser arbetar med och förväntas lära, dels kan lärarna få bred data som ger ett generaliserbart underlag för analys.

Utvecklingsarbetet ska förbereda barn, elever, lärarstudenter och skolans personal för ett lärande, med stöd av digitala verktyg, som vi känner eller inte känner till idag.

Målsättningar för samarbetet

Det finns fyra övergripande målsättningar för samarbetet, att:

  • Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser
  • Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever
  • Utveckla ledarskapet i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

FDLIS fyra fokusområden

  • Fjärr- och distansundervisning
  • Utveckla undervisningens kvalitet
  • Utveckla skolledares ledarskap i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter