Sök

MOA - Modern arbetslivsorientering

Undervisningen i Varbergs kommunala grundskolor ska visa samband mellan utbildning och omvärld. Elevers möten med det omgivande samhället ska bland annat främja motivation, självkännedom och lärande. Drivkraft, nyfikenhet och kritiskt förhållningssätt ska utvecklas i ett motivationsfrämjande lärande för vidare studier och yrkesliv.

I grundskolan ska elevers karriärlärande utveckla och stärka deras valkompetens för väl underbyggda och medvetna val i det livslånga lärandet. MOA, modern arbetslivsorientering, är Varbergs modell för att systematisera karriärlärande och stärka elevers valkompetens. MOA är del av det kommungemensamma målet Motivation för lärande.

Genom ett likvärdigt och systematiserat samarbete skola- arbetsliv möter elever återkommande olika yrken och branscher under sina år i grundskolan. Aktiviteter skapas centralt och samtliga grundskolor är inkluderade i MOA och dess delar.

Delar bildar helhet

De olika aktiviteterna som ingår i MOA ger elevernas karriärlärande en struktur och kan öka motivation för vidare studier och framtida yrkesval. När elever förstår till vad och hur skolans ämneskunskaper omsätts i praktik i olika branscher och yrken, blir lärande mer meningsfullt eftersom det sätts i ett sammanhang.

I MOA samarbetar hela skolan för elevers valkompetens. Studie- och yrkesvägledare följer elevers upplevelser i MOA och omhändertar elevernas erfarenheter i de individuella vägledningssamtalen. Lärarna väver samman MOA i undervisningen och dockar an skolämnena till karriärlärandet.

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-59 88 682

viktoria.struxsjo@varberg.se

Malin Wallman

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-576 36 71

malin.wallman1@varberg.se

Självservice & blanketter