Sök

Landsbygd

Vuxen kvinna och yngre tjej sitter på huk och matar höns.

Många väljer Varbergs kommun som livsplats. Det finns en attraktionskraft i Varbergs kommun som lockar familjer att bosätta sig och företag att etablera sig här. Hela kommunen växer och genom att göra det på ett hållbart sätt, säkerställs att morgondagens invånare kan må bra, känner tillit och trygghet, kan säkra sin inkomst och leva ett gott liv med stark social sammanhållning. 

Landsbygdsstrategi

Varberg är en kommun med stark positiv utveckling i hela kommunen. Bakgrunden till strategin är behovet att lyfta landsbygdens särskilda utmaningar och möjligheter. Nästan hälften av kommunens invånare bor på landsbygden. Det är därför viktigt för Varbergs kommun att stad och landsbygd bildar en gemensam helhet. 

Syftet med denna strategi är att ge landsbygdsfrågorna en riktning. Strategiska utvecklingsområden har prioriterats och specifika insatser som främjar utvecklingen av landsbygden har identifierats. Strategin bygger på en gemensam definition av landsbygd och utgör ett kunskapsunderlag som förtydligar kommunens förhållningssätt. 

Strategin kommer att utgöra underlag för det regionala serviceprogrammet i Halland som tas fram under 2021. Strategin kommer även att ange inriktningen för projektfinansiering för att kunna möta landsbygdens utmaningar. Strategins koppling till styrdokument och beslut förtydligas i bilaga 1. Utvecklingsområdena är framtagna i samverkan med tjänstepersoner och aktiva samhällsengagerade invånare.

Läs Landsbygdsstrategin här Pdf, 2.8 MB.

Övrig information

Kommunens styrdokument och riktlinjer
Hitta till samtliga styrdokument och riktlinjer Länk till annan webbplats.

Exempel på strategier som har betydelse för landsbygden

Exempel på riktlinjer som har betydelse för landsbygden

  • Badplatser
  • Gatubelysning
  • Inköp och upphandling
  • Lekplatser
  • Riktlinjer för stöd till lokala utvecklingsgrupper

Varbergs kommuns översiktsplan
Läs översiktsplanen Länk till annan webbplats.

Lokal Handlingsplan för Prospera-projektet
Läs handlingsplanen Länk till annan webbplats.

Regional cykelplan för Halland 2020-2029
Planen är framtagen av Region Halland i dialog med de halländska kommunerna och Trafikverket.
Läs den regionala cykelplanen Länk till annan webbplats.

Landsbygdspolitik - riksdagens webbplats
Läs landsbygdspropositionen Länk till annan webbplats.

Lokalt ledd utveckling Hallands strategi
Läs strategin Länk till annan webbplats.

Livsmedelsprogram för Halland
Läs livsmedelsprogrammet Länk till annan webbplats.

Cykelkartan för Varberg
Se cykelkartan Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Varbergs kommun
Se lediga tomter Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss


Landsbygdssamordnare och utvecklingsstrateg
Ulrika Rylin
070-872 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Kommunstyrelsen

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se


Öppettider:

Måndag-onsdag 07.45-17.00

Torsdag 07.45-18.00

Fredag 07.45-15.00

Lunchstängt 12.00-12.45

Självservice & blanketter