varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Landsbygd

I Varbergs kommun har landsbygden goda förutsättningar att utvecklas. Det finns idag olika former av byalag och utvecklingsgrupper som arbetar aktivt med utvecklingsarbete för den egna orten och bygden. Under våren 2013 skapades ett landsbygdsråd som är ett forum som består av representanter för landsbygden.

Varbergs kommun arbetar på olika sätt med landsbygdsutveckling. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 att anta en ”Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med särskilt fokus på landsbygden”. Strategins framtidsperspektiv har siktet på år 2020.

ikon

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se


Öppettider:

Måndag-onsdag 07.45-17.00

Torsdag 07.45-18.00

Fredag 07.45-15.00

Lunchstängt 12.00-12.45

 

Landsbygdssamordnare
Ulrika Rylin
070-872 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Självservice & blanketter