Sök

Byapeng

Landsbygdschecken

Byapengen är Varbergs kommuns stöd till lokala utvecklingsgrupper och ska användas till föreningens verksamhet. Stödet ges för att främja demokrati, engagemang och utveckling i våra byar.

Lokala utvecklingsgrupper kan vara byalag och samhällsföreningar som verkar för bygdens utveckling inom ett avgränsat geografiskt område, och som aktivt engagerar sig i bygden.

För att beviljas stödet måste den lokala utvecklingsgruppen utse en kontaktperson från bygden som kan utgöra ett bollplank till kommunen i frågor som rör bygdens utveckling.

Stödet är på 10 000kr om föreningen har över 150 medlemmar, annars är stödet på 5000kr. För Varbergs Landsbygdsråd är summan 15 000kr.    

Du kan ansöka om Byapeng med hjälp av vår E-tjänst Byapengen Länk till annan webbplats.. För att ansöka med e-tjänst krävs BankID samt ett bevis på att sökanden får ansöka i föreningens namn.

Saknas tillgång till BankID kan du skriva ut ansökan här och skicka in den via post Pdf, 1.9 MB.. Ansökan via post har något längre handläggningstid. Skicka den till:
Varbergs kommun
Att: Byapengen
432 80 Varberg

I vårt faktablad Pdf, 751.3 kB. kan du läsa mer om syftet, bedömningsgrunder och avgränsningar.

ikon

Kontakta oss

Landsbygdssamordnare

Ulrika Rylin
070-872 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Självservice & blanketter