Sök

Ortsutvecklingsstrategier

Man och två barn cyklar på en landsväg

Just nu håller vi på att ta fram en ortsutvecklingsstrategi för Valinge. Strategier för Hunnestad, Gödestad och Sibbarp är antagna.

En ortsutvecklingsstrategi är ett planeringsunderlag för kommunen i utvecklingen av mindre orter och en utvecklingsprocess för att ta tillvara lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet.

Orter från ortsutvecklingsstrategierna

Såhär ser processen ut:

  1. Faktainsamling och ortsanalys

Fakta om orten, befolkning, historia, näringsliv, landskap och grönområden samlas in.

  1. Byapromenad

Politiker, tjänstemän och samhällsföreningen tar en promenad för att få en bild av orten och förutsättningarna för hur orten kan utvecklas och förbättras.

  1. Framtagande av framtidsbild

Förslag till framtidsbild tas fram i en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och representanter för samhällsföreningen. Arbetsgruppen sammanställer ett förslag till ortsutvecklingsstrategi.

  1. Stormöte

Förslaget presenteras för bygden på ett stormöte, där invånarna har möjlighet att komma med input och synpunkter.

  1. Antagande av strategin

Kommunstyrelsen antar ortsutvecklingsstrategin.

  1. Åtgärdslista

Arbetsgruppen tar fram en åtgärdslista för att nå målen i strategin. Samhällsföreningen fyller en viktig funktion i förankringen av strategiernas åtgärdsförslag.

Framtidens Valinge.

Förslaget är under antagande. Kommer att tas upp i kommunfullmäktige runt årsskiftet.

 

Önskar du mer information kontakta:

Ulrika Rylin
Utvecklingsstrateg
Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun
Telefon: 0708-72 29 44
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Karin Alfredsson
Samhällsplanerare
Samhällsutvecklingskontoret, Varbergs kommun
Telefon: 0723-62 86 26
E-post: karin.alfredsson@varberg.se


Antagna ortsutvecklingsstrategier

Hunnestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2018. Läs den här Pdf, 62 MB. (Pdf, 62 MB)

Gödestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2019. Läs den här Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Sibbarps ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2021. Läs den här Pdf, 7.6 MB. (Pdf, 7.6 MB)

ikon

Kontakta oss

Projektteam

Ulrika Rylin

Landsbygdssamordnare

ulrika.rylin@varberg.se
070-872 29 44

Karin Alfredsson

Samhällsplanerare

karin.alfredsson@varberg.se
0723-62 86 26

Självservice & blanketter