Sök

Ortsutvecklingsstrategier

Man och två barn cyklar på en landsväg

För att utveckla en levande landsbygd på mindre orter i kommunen har kommunstyrelsen beslutat att ortsutvecklingsstrategier ska tas fram.

En ortsutvecklingsstrategi är ett planeringsunderlag för kommunen i utvecklingen av mindre orter och en utvecklingsprocess för att ta tillvara lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet. Ortsutvecklingsstrategier har tagits fram för fyra olika orter i kommunen, Hunnestad, Gödestad, Sibbarp och Valinge.

Grön karta över Varberg med fyra orter utplacerade

En ortsutvecklingsstrategi tas fram enligt följande:

  1. Faktainsamling och ortsanalys

Fakta om orten, befolkning, historia, näringsliv, landskap och grönområden samlas in.

  1. Byapromenad

Politiker, tjänstemän och samhällsföreningen tar en promenad för att få en bild av orten och förutsättningarna för hur orten kan utvecklas och förbättras.

  1. Framtagande av framtidsbild

Förslag till framtidsbild tas fram i en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och representanter för samhällsföreningen. Arbetsgruppen sammanställer ett förslag till ortsutvecklingsstrategi.

  1. Stormöte

Förslaget presenteras för bygden på ett stormöte, där invånarna har möjlighet att komma med input och synpunkter.

  1. Antagande av strategin

Kommunstyrelsen antar ortsutvecklingsstrategin.

  1. Åtgärdslista

Arbetsgruppen tar fram en åtgärdslista för att nå målen i strategin. Samhällsföreningen fyller en viktig funktion i förankringen av strategiernas åtgärdsförslag.

Antagna ortsutvecklingsstrategier

Hunnestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2018.

Framtidens Hunnestad - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 62 MB, öppnas i nytt fönster.


Gödestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2019.

Framtidens Gödestad - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Sibbarps ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2021.

Framtidens Sibbarp - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Valinge ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2022.

Framtidens Valinge - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 20.3 MB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Projektteam

Ulrika Rylin

Landsbygdssamordnare

ulrika.rylin@varberg.se
070-872 29 44

Samhällsplanerare

suk@varberg.se

0340-880 00

Självservice & blanketter