Sök

Vägsamfällighet och vägförening

Landsbygdschecken

Enskilda vägar är ofta vägar utanför tätbebyggt område. De enskilda vägarna underhålls av vägsamfälligheter, vägföreningar, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Alla enskilda vägar som får statliga bidrag har skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik.

Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Pdf, 369.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Bidrag som kan sökas av väghållaren:

Bidrag enskild utfartsväg

För att driftsbidrag ska betalas ut ska vägen vara en utfartsväg för fast boende och öppen för allmän trafik. Vägsträckan ska vara minst 500 meter.

Bidrag utfartsväg, ansökan Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Iståndsättnings- och byggnadsbidrag

Bidrag till vägsamfälligheter som får statligt bidrag. Bidraget kan användas till exempel ny beläggning.

Särskilt driftsbidrag vägsamfällighet, ansökan Pdf, 99.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Drift- och underhållsbidrag

Bidrag till vägföreningar för drift och underhåll av vägen.

Drift- och underhållsbidrag, ansökan Pdf, 138.1 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter