Sök

Projekt Västerport

Visualiserad bild av kajstråket i Västerport

En inspirationsbild av det nya kajstråket i Västerport. Illustration: Made-up

Västerport - Varbergs nya stadsdel vid havet

Mellan havet och staden ska Varbergs nya stadsdel växa fram. I Västerport ska människor och mångfald stå i fokus. Målet är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel som är till för alla.

 

En milstolpe för projekt Västerport

Planprogrammet för Västerport är nu ute på samråd.
- Det ska bli spännande att se vad Varbergsbor och remissinstanser tycker, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.

För tider och platser för samrådsutställningar med mera – se längre ner i texten!

En lång period med intensivt arbete har resulterat i en 88 sidor lång handling som beskriver de grundläggande principerna för hur det ska se ut i Varbergs nya stadsdel. Planprogrammet och alla tillhörande utredningar hittar du här!
-Vi tycker själva att vi har fått fram ett gott förslag som visar former och förutsättningar för att kunna skapa en levande och attraktiv blandstad, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.

Utställningar och informationsträffar

Samrådsutställningen visas på två ställen: dels i projektets nya utställningslokal i innerhamnen på Otto Torells gata 22, dels i Galleria Trädgården på Västra Vallgatan. I lokalen i hamnen finns projektmedarbetare på plats tre dagar i veckan. Där kan man titta på utställningen, läsa själva planprogramhandlingen, ställa frågor eller bara ta en kopp kaffe.
Från och med torsdagen den 30 november är tiderna då lokalen är bemannad:

Tisdagar: kl. 15-19
Torsdagar: kl. 15-19
Plus de flesta lördagar: kl. 11-13

I övrigt kommer lokalen att vara öppen så ofta vi kan för den som vill komma in och titta, men inte alltid med bemanning.

Välkommen på samrådsmöte!

Under samrådstiden hålls öppna informationstillfällen. Då presenteras planprogrammet av projektmedarbetarna. Våra kommunalråd, politiker från byggnadsnämnden samt tjänstemän från projektet kommer finnas på plats. Välkomna att lyssna, titta och ställa frågor!

Tid: Onsdagen den 22 november kl. 18.30-20.30
Plats: Folkets hus, stora salen, plan 1.

Att lämna synpunkter

Alla som vill kan lämna synpunkter på planprogrammet. Dessa mejlas till bn@varberg.se eller postas till Varbergs kommun, stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg.
Det går också bra att lägga ett brev eller papper i våra brevlådor som finns på de två utställningsplatserna. Kom bara ihåg att skriva namn och adress! Annars registreras inte synpunkterna.

Vill du ha ett nyhetsbrev om vad som händer i Projekt Västerport?
Skriv ditt namn och den e-postadress du vill att brevet ska skickas till och mejla till Cecilia Werner.
Här kan du läsa det första nyhetsbrevet från maj 2017.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du läsa det senste nyhetsbrevet från 7 november 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varbergs nya stadsdel vid havet

När Industrihamnen, bangården och stationsområdet flyttas från nuvarande lägen blir stora ytor mark tillgängliga för stadsutveckling. Den nya stadsdelen och den gamla staden ligger sida vid sida och ska länkas ihop med varandra, bland annat genom att Magasinsgatan och Engelbrektsgatan förlängs mot havet.
Den 650 meter långa kajen där lastfartygen ligger idag, kommer att förvandlas till en förlängning av Strandpromenaden: en plats för promenader, folkliv, caféer och andra mötesplatser.

Inspirationsbild över Västerport i ett fågelperspektiv

Västerport från ovan i en inspirationsbild från planprogrammet. Illustration: Made-up


Porten mot Väster

Som en del i Medborgardialogen 2014 fick alla som ville lämna in namnförslag på vad Varbergs nya stadsdel skulle heta. Av 279 inlämnade förslag valdes tre stycken ut. Av dessa tre röstade Varbergsborna fram Västerport. Eftersom ordet "port" betyder "hamn" på engelska passar det ju ypperligt för en stadsdel som ligger på gammal hamnmark.

En blandad stad

Kommunen planerar att bygga cirka 2 500 lägenheter i Västerport (i området som ligger väster om järnvägen, mellan Östra Hamnvägen och kajen.) En medveten satsning på verksamheter i husens markplan ska hjälpa till att skapa en levande stadsdel med många människor i rörelse.

Exakt hur Västerport ska se ut är inte klart. Men kommunen har slagit fast att Byggnadshöjder, - former och - material ska variera, och delarna ska samverka till en attraktiv helhet. Stadsdelen ska innehålla en blandning av olika storlekar och upplåtelseformer för bostäder”.

En stadsdel för alla


 


Illustration av Lilla Torget i Västerport

Lilla torget - ett förslag på mötesplats i Västerport. Illustration: Made-up

Den nya stadsdelen kommer att ligga nära vattnet, nära centrum, nära Campus och nära det centrala stationsområdet. Många nya flöden av människor kommer att uppstå mellan dessa olika punkter. Målet är att det ska finnas något för alla i Västerport. Området tillhör alla Varbergsbor - precis som området kring fästningen och

Strandpromenaden gör idag. Därför är de offentliga mötesplatserna i Västerport mycket viktiga.

Inriktningsbeslut

2016 antog kommunfullmäktige i Varberg ett Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet. I detta dokument står samlat vad som ska gälla både för Stadsutvecklingsprojektet som helhet och för Västerport. Bland annat slås det fast att Varbergs vision om att utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt ska fungera som en ledstjärna för projektet. Mod och nytänkande ska synas i både arbetssätt och resultat.
De fokusområden och utmaningar som kom fram i medborgardialogen 2014 ska vara vägledande i planeringen av Västerport. Dialog och delaktighet kommer att fortsätta vara ett bärande inslag i projektet.

Inrikningsbeslutet i sin helhet kan du läsa här.PDF (pdf, 128.4 kB)

Hållbarhet

I september 2016 antog kommunstyrelsen ett hållbarhetsprogram för Västerport som ska fungera som en guide både för kommunen och framtida byggherrar. Västerport ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning och tekniska lösningar. Clara Tholin på Varbergs Fastihet AB är projektets hållbarhetssamordnare och hållbarhetsprogrammet kan du läsa här.PDF (pdf, 11.2 MB)

Planprogram

I april 2016 inleddes arbetet med att ta fram ett planprogram för Västerport. I ett planprogram tittar kommunen på områdets förutsättningar och ger en struktur för vägnät, grönytor, offentliga ytor, bebyggelse med mera.

Planprogrammet är ute på samråd hösten 2017 och då kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget.  I februari 2017 beräknas planprogrammet vara färdigt för godkännande i byggnadsnämnden.

Ostindifararen besöker Varberg juli 2015

En försmak av nya Strandpromenaden! Området öppnades under Ostindiefararens besök 2015.

 Vad händer just nu?

  • Planprogrammet för Västerport är ute på samråd
  • Nya utställningslokalen i innerhamnen har öppnat.
  •  Har du frågor? Titta in på vår sida med frågor och svar om Västerport.

Ungefärlig tidplan

2017
Planprogram

2018
Gestaltningsprogram
Detaljplaner
Markanvisningsavtal

2019
Projektering

2020
Byggstart

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Claes Premmert

Stadsutvecklingsprojektet

0708-30 47 14

claes.premmert@varberg.se

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter