Sök

Parker och grönområden

Parker och grönområden är viktiga delar i staden och har stor betydelse för klimat och luft, människors välmående samt för växt- och djurlivet. Tillsammans bildar parker, grönområden och vattendrag en grönblå struktur där sammanhängande stråk är en viktig del.

I Varbergs kommun finns ett stort antal parker och grönområden av varierande karaktär – med allt ifrån strandpromenader och stadsparker till naturlika strövområden.

I broschyren Ut och njut - en guide till parker och platser i Varberg Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. hittar du historik och kuriosa kring parker, platser och lekplatser i kommunen. Du kan hämta ditt exemplar på Turistbyrån, kulturhuset Komedianten eller i stadshus B på Östra Långgatan 18.

Societetsparken

Societetsparken anlades i slutet av 1800-talet då Varberg var en välbesökt kurort. Det halländska kustlandskapet saknade naturlig skugga och växtlighet därför var anläggandet av parker nödvändigt. Kurortsgästerna ville inte bli solbrända och därför ligger många av Varbergs äldsta parker just nere vid havet. I Societetsparken ligger Societetshuset som stod klart 1886. Huset användes som samlingslokal för kurortsgästerna och ersatte det tidigare Brunnshuset i Brunnsparken.

Idag är Societetshuset kulturminnesmärkt och innehåller restaurang och nattklubb. Mitt emot huset finns en liten utomhusscen, där konserter anordnas sommartid. I Societetsparken finns flertalet planteringar som byts ut efter säsong, samt en rosenträdgård. I parken finns numera också en välbesökt utflyktslekplats med spöktema – Spööökitetsparken.

Engelska parken

Engelska parken är en centralt belägen park mellan Brunnsparken och Societetsparken som anlades på 1800-talet för att skänka skugga åt de flanerande kurortsbesökarna då de rörde sig mellan stadskärnan och havet. Under 2010 restaurerades parken och gjordes öppnare genom att ett antal stora träd togs bort. Parken fick också ett nytt stigsystem, nytt möblemang och en bäck som rinner genom parken.

I Engelska parken finns ett antal perennplanteringar som erbjuder färg- och doftprakt under växtsäsongen. Planteringarna är både en njutning för människan men också för insekter och småkryp som lockas av planteringarna. Planteringarna har bland annat lockat den fridlysta Vallhumlan att bosätta sig i Varberg. I parken finns också ett antal skulpturer, varav ”Stilla Rörelse” av Maria Miesenberger är den mest uppseendeväckande. Här finns även kommunens kaktusplantering som sätts ut varje sommar.

Brunnsbergsskogen

Brunnsbergsskogen i Varbergs nordöstra delar är ett naturområde som betraktas som en stadsnära skog. Skogen planterades runt år 1900 under medverkan av stadens skolbarn i ett område där det tidigare i huvudsak växte ljung och enbuskar. I skogens södra del nära Gödestadsvägen finns en tjärn som går under namnet ”Svarta havet”, medan den mindre tjärnen norr om cykelbanan kallas ”Vita havet”. Genom skogen går också Hälsans stig Pdf, 2.1 MB. – en slinga på fyra kilometer. Sittplatser finns också utmed denna stig.

Brunnsbergsskogen är ett område rikt på fornlämningar, såsom forntida gravar och en rund stensättning. Dessa kan skymtas som upphöjda kullar eller formationer i landskapet.

Påskbergsskogen

Påskbergsskogen är ett motions- och rekreationsområde i sydöstra delen av Varberg. Skogen planterades på 1870-talet under initiativ från rektorn Herman Rodhe, som ville förvandla Varbergs kala och ödsliga omgivningar till skog. Påskbergsskogen har ett omfattande nät av gång-, cykel och motionsstråk. Det populära motionsstråket genom skogen är cirka 3 km långt och belyst, samt innefattar även tre stationer med utegymredskap för träning utomhus.

I skogen finns också ett arboretum fördelat över området som innehåller 120-130 arter, varav flera är försedda med informationstavlor. Varbergs scoutkår har sin stuga i området och det finns även en naturlekplats i skogens västligaste del.

Subbeleden

Subbeleden kallas den södra förlängningen av Strandpromenaden som leder ner från Varbergs kurort till Apelviken. Leden är uppkallad efter den fyr som finns ute på udden utanför Varbergs Kurort. Leden går längs med havet genom vild växtlighet och kallas även Kurortspromenaden.

Skötsel

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för utveckling och skötsel av samtliga kommunala parker, grön- och naturområden.

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Felanmälan

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter