Sök

Trafik och gator

I Varbergs kommun är det hamn- och gatuförvaltningen som ansvarar för trafiken på kommunala gator. Det innebär bland annat ansvar för byggnation, underhåll och utveckling av gator, cykelvägar och gångbanor i kommunen, samt ett ansvar för planering av trafikflöden och kollektivtrafik.

Arbetena i trafikrummet handlar både om skyltning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och planering vid vägarbeten. Men också om att parkeringsplatser finns och att gång- och cykeltrafikanter kan ta sig fram säkert och samsas med bilisterna om utrymmet.

Vi handlägger parkeringstillstånd för rörelsehindrade och utfärdar lokala trafikföreskrifter (LTF).

Dispenser

Hamn- och gatuförvaltningen handlägger dispenser enligt Trafikförordningen, om till exempel tung och bred transport.

ikon

Kontakta oss

Trafik

Lennart Derle

Trafikingenjör

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-881 31

lennart.derle@varberg.se

Gator

Stefan Jacobson

Gatuingenjör

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-881 43

stefan.jacobson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter