Sök

Flytt av cyklar

Varbergs kommun gör en årlig insats med att städa bort och flytta övergivna och trasiga cyklar från centrala Varberg.

Under sommaren märker Varbergs kommun ut och flytta cyklar som vi misstänker är övergivna.

Varför flyttar vi dem?

Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är ett hinder vid renhållningen. Arbetet görs för att hålla allmänna cykelställ tillgängliga.

Hur går det till?

  • Vi flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker vi ut cyklarna med en orange lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen tre veckor. På så vis har du som ägare möjlighet att själv flytta din cykel. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till en låst uppställningsplats. Alla cyklar som flyttas fotograferas och dokumenteras med plats och eventuell identifikation. Det gäller även olåsta cyklar som kan anses vara övergivna. Polisen meddelas i samband med flytt.
  • De cyklar som bedöms vara skrot - till exempel saknar väsentliga delar som hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på - skickas direkt till skrotning.
  • Cyklarna flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Saknar du din cykel?

Cyklarna finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter att de har tagits om hand. För att få tillbaka din cykel kontaktar du Varberg direkt på telefon 0340-880 00.

ikon

Kontakta oss

Handläggare

Britt-Marie Svensson

Hamn- och gatuförvaltningen

073-305 19 59

britt-marie.svensson@varberg.se

Självservice & blanketter