Sök

Cykelmätningar

Varbergs kommun gör regelbundna cykelmätningar för att få statistik över cyklandet. Mätningarna görs via sex cykelbarometrar som finns utmärkta i kartan Pdf, 5.3 MB. på den här sidan.

Hur fungerar en cykelbaromter?

En cykelbarometer visar hur många cyklister som passerar förbi en plats varje dag. Detektorer i cykelbanan registrerar antalet som passerar. Systemet bygger på en induktiv slinga som spårar den elektromagnetiska signaturen på varje cykelhjul som passerar över den. Det går även att mäta cyklistens riktning och hastighet.

Varför räknar vi cyklister?

Vi mäter cykeltrafiken på våra utpekade arbetspendlingsstråk för att få statisk över hur cyklandet i Varberg ser ut under en längre period. Detta för att kunna göra korrekta bedömningar för hur insatser ska fördelas och hur effekten blir av olika genomförda åtgärder.

Vi vill att fler väljer att cykla och gå till arbete och skola för att förbättra folkhälsan, minska trafikens klimat- och miljöpåverkan samt för att minska trängseln i trafiken.

Kartbild över cykelmätare.

Kartbild över cykelmätare.

Barometerns resultat

Så här ser siffrorna ut för antalet cyklister som har passerat våra cykelbarometrar som finns utmärkta på kartan. Mätningen sträcker sig från 1 januari-31 december, respektive år.

  1. 1.Birger svenssons väg
  2. 2020: 170 468
  3. 2019: 199 398
    2018: 214 699
  1. 2. Trädlyckevägen
  2. 2020: 169 508
  3. 2019: 168 888
    2018:179 736

3. Träslövsvägen
2020: 262 407
2019: 276 985
2018:279 263

4. Södra vägen
2020: 366 876
2019: 354 088
2018: 350 976

5. Kattegattleden
2020: 148 603
2019: 132 528
2018: 11 446 (saknas mätning maj-dec)

6. Trädlyckevägen/Håsten
2020: 136 851.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter