Sök

Cykelplan 2021-2025

Vi arbetar utifrån en cykelplan. Det gör vi eftersom vi vill att fler ska vilja och kunna cykla effektivt och säkert på attraktiva vägar. Varje år gör vi även ett cykelbokslut.

Två personer cyklar vid Varbergs fästning

I cykelplanen redovisar vi våra långsiktiga mål för arbetet med cykelfrågor tillsammans med en handlingsplan för hur målen ska nås.

Cykelplan 2021-2025 Pdf, 16.5 MB.

Fokusområden är bland annat:
Samverkan kring påverkanskampanjer, främja cyklister året om, fler väderskyddade cykelparkeringar, prioritera nya cykelvägar med hög potential att få fler att cykla, samverkan säkra cykelvägar.

Planen har tagits fram i dialog med allmänheten, berörda förvaltningar, organisationer och myndigheter för att vi tillsammans ska skapa en bättre cykelstad. Den antogs av hamn- och gatunämnden i juni 2021.

Cykelbokslut

Varje år gör vi även ett cykelbokslut som du gärna får ta del av - det för 2021 publiceras här när det är klart. Cykelbokslutet beskriver om vi är på rätt väg mot våra mål och beskriver även vilka åtgärder och aktiviteter som genomförts under året.

Cykelbokslut 2020 Pdf, 6.6 MB.

Cykelbokslut 2019 Pdf, 2.9 MB.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter