Sök

Cykelplan 2021-2025

Vi arbetar utifrån en cykelplan. Det gör vi eftersom vi vill att fler ska vilja och kunna cykla effektivt och säkert på attraktiva vägar.

Två personer cyklar vid Varbergs fästning

Cykelplanen Pdf, 16.5 MB. (Pdf, 16.5 MB) redovisar kommunens långsiktiga mål för arbetet med cykelfrågor och en handlingsplan för hur målen ska kunna förverkligas på kort och lång sikt.

Cykelplanen har tagits fram i dialog med allmänheten, berörda förvaltningar, organisationer och myndigheter för att vi tillsammans ska skapa en bättre cykelstad.

Cykelplan för 2021-2025 antogs av hamn- och gatunämnden i juni 2021.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter