Sök

2022-04-11

Elsparkcyklar

Från våren 2022 är det möjligt att hyra elsparkcyklar på Varbergs gator. På den här sidan hittar du information om elsparkcyklarna.

I Varberg är det just nu ett företag som hyr ut elsparkcyklar, Bird. Om du har specifika frågor och synpunkter som gäller deras elsparkcyklar, kan du vända dig till deras support.

hello@bird.co

Särskilda regler

Elsparkcyklarna kan köras i max 20 kilometer i timmen. Det är samma trafikregler som gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. Förutom den lagstiftning som finns för elsparkcyklarna har företag som hyr ut elsparkcyklar särskilda regler för sin uthyrning. På hemsidan finns mer information om reglerna:

Bird.co Länk till annan webbplats.

Hastigheten regleras

Varbergs kommun har kommit överens med uthyrningsföretaget om att reglera hastigheten på elsparkcyklarna, till under 20 kilometer i timmen i bland annat stadskärnan och sommartid på Strandpromenaden samt i Apelviken. Maxhastigheten i stadskärnan är sex kilometer i timmen. Se karta för lågfartsområde i centrum:

Lågfartsområde Pdf, 263.8 kB. (Pdf, 263.8 kB)

Parkera elsparkcykeln säkert

När du ställer ifrån dig elsparkcykeln, se till att den inte utgör fara eller ett hinder för andra. När du vill avsluta din färd ställer du elsparkcykeln på någon av de cykelparkeringsytor som finns utmärkta i en karta. Den finns i appen du använder när du hyr en elsparkcykel. I appen syns också de parkeringsförbudsytor som finns.

Felparkerade cyklar ska flyttas

Uthyrningsföretaget har personal som ska se till att flytta elsparkcyklar som står felparkerade eller som på annat sätt utgör fara eller hindrar trafik.

Om du exempelvis upptäcker en elsparkcykel som står olämpligt kan du göra en felanmälan Länk till annan webbplats. till kommunens kundservice Varberg direkt, som skickar din felanmälan vidare till uthyrningsföretaget.

Frågor och svar om elsparkcyklar

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Du kan läsa mer om vad som gäller på Transportstyrelsens hemsida:

Elsparkcykel - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Det är polisen som har hand om tillsyn och bevakning när det gäller trafikfrågor. Kommunen jobbar däremot tillsammans med uthyrningsföretagen för att hitta olika sätt att se till att elsparkcyklarna körs eller hanteras på rätt sätt.

Vi har exempelvis kommit överens om att hastigheten på elsparkcyklarna ska begränsas automatiskt i exempelvis delar av stadskärnan och på Strandpromenaden sommartid.

Uthyrningsföretaget har även anställda som ska se till att flytta exempelvis felparkerade elsparkcyklar som utgör fara eller som hindrar trafiken.

Tillsammans med elsparkcykelföretaget har Varbergs kommun upprättat en så kallad avsiktsförklaring, som är en typ av överenskommelse. Den innebär en rad förhållningssätt gällande exempelvis utpekade parkeringsytor för elsparkcyklarna, hastighetsbegränsningar på vissa tider och platser samt cykelfria zoner. Eftersom elsparkcyklarna betraktas som cyklar i lagens mening så lyder de under samma lagar.

Vi har en kontinuerlig dialog med uthyrningsföretaget för att skapa en trygg och säker trafikmiljö.

När Varberg växer blir vi också fler som ska samsas om våra vägar och gemensamma ytor. Att ha elsparkcyklar och hyrcyklar tillgängliga i stadsmiljön kan bidra till ett minskat behov av att använda bil. Det kan också bli lättare att välja buss eller tåg om du kan använda en elsparkcykel eller hyrcykel som en del av resan.

Ja, företag som placerar ut elsparkcyklar i kommunen kommer att debiteras enligt taxan för upplåtelse av offentlig plats.

Parkera din elsparkcykel rätt

Synskadades Riksförbund har gjort en film med tips om hur du parkerar på ett sätt som underlättar för synskadade – och alla andra som vill ta sig fram i staden. Om vi alla hjälps åt blir det ju mycket enklare.

Parkera din elsparkcykel rätt (ej syntolkad) - YouTube Länk till annan webbplats.