Sök

2022-04-11

Hyra cykel

I Varberg finns ett brett utbud när det gäller uthyrning av olika cyklar. Det finns även ett hyrcykelsystem som gör det möjligt att hyra direkt på gatan.

Cyklar parkerade i cykelställ.

I Varberg finns ett hyrcykelsystem för cyklar. Du känner igen dem på den blå/orange färgen.

Varbergs kommun har ett hyrcykelsystem för cyklar. De är orange/blå och du hittar dem utplacerade i cykelställ. Mer information finns på visitvarberg.se:

Cykeluthyrning - Visit Varberg Länk till annan webbplats.

Elcykel/elsparkcykel

Det finns två företag som hyr ut elcyklar och/eller elsparkcyklar i gaturummet: Bird och Tier. Du hyr cyklarna via appar och instruktioner finns på fordonen hur det går till.

Om du har specifika frågor och synpunkter som gäller deras cyklar, exempelvis om en elsparkcykel står parkerad olämpligt, kan du vända dig till respektive support.

Företagens kundtjänst

Bird:
Du når Birds kundtjänst via kundtjänst: hello@bird.co
eller 08-505 176 07.

Tier
Du når Tiers kundtjänst via 040-668 81 27
Rapportera felparkering, Tier: 010-888 67 64.

Särskilda regler

Det är samma trafikregler som gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. Förutom den lagstiftning som finns för elsparkcyklarna har företag som hyr ut elsparkcyklar särskilda regler för sin uthyrning. På deras hemsidor finns mer information om reglerna:

Bird.co Länk till annan webbplats.

How TIER Works | TIER Länk till annan webbplats.

Hastigheten regleras

Elsparkcyklarna har en maxhastighet på 20 kilometer i timmen. Varbergs kommun har kommit överens med uthyrningsföretagen om att reglera hastigheten i exempelvis stadskärnan till sex kilometer i timman. Se karta för lågfartsområde i centrum:

Lågfartsområde Pdf, 263.8 kB.

Elcyklarnas maxhastighet är max 25 kilometer i timman. Även dessa har en reglerad hastighet till 15 kilometer i timman inom vissa områden.

Parkera elsparkcykeln säkert

När du ställer ifrån dig elsparkcykeln, se till att den inte utgör fara eller ett hinder för andra. När du vill avsluta din färd ställer du elsparkcykeln på någon av de cykelparkeringsytor som finns utmärkta i en karta. Den finns i appen du använder när du hyr en elsparkcykel. I appen syns också de parkeringsförbudsytor som finns.

Felparkerade cyklar ska flyttas

Uthyrningsföretagen har personal som ska se till att flytta elsparkcyklar som står felparkerade eller som på annat sätt utgör fara eller hindrar trafik.

Frågor och svar om elsparkcyklar

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Du kan läsa mer om vad som gäller på Transportstyrelsens hemsida:

Elsparkcykel - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Det är polisen som har hand om tillsyn och bevakning när det gäller trafikfrågor. Kommunen jobbar däremot tillsammans med uthyrningsföretagen för att hitta olika sätt att se till att elsparkcyklarna körs eller hanteras på rätt sätt.

Vi har exempelvis kommit överens om att hastigheten på elsparkcyklarna ska begränsas automatiskt i exempelvis delar av stadskärnan och på Strandpromenaden sommartid.

Uthyrningsföretagen har även anställda som ska se till att flytta exempelvis felparkerade elsparkcyklar som utgör fara eller som hindrar trafiken.

Tillsammans med uthyrningsföretagen har Varbergs kommun upprättat en så kallad avsiktsförklaring, som är en typ av överenskommelse. Den innebär en rad förhållningssätt gällande exempelvis hastighetsbegränsningar på vissa tider och platser samt cykelfria zoner för elsparkcyklar. Eftersom elsparkcyklarna betraktas som cyklar i lagens mening så lyder de under samma lagar.

Vi har en kontinuerlig dialog med uthyrningsföretagen för att skapa en trygg och säker trafikmiljö.

När Varberg växer blir vi också fler som ska samsas om våra vägar och gemensamma ytor. Att ha elsparkcyklar och hyrcyklar tillgängliga i stadsmiljön kan bidra till ett minskat behov av att använda bil. Det kan också bli lättare att välja buss eller tåg om du kan använda en elsparkcykel eller hyrcykel som en del av resan.

Ja, företag som placerar ut cyklar i kommunen kommer att debiteras enligt taxan för upplåtelse av offentlig plats.

Parkera din elsparkcykel rätt

Synskadades Riksförbund har gjort en film med tips om hur du parkerar på ett sätt som underlättar för synskadade – och alla andra som vill ta sig fram i staden. Om vi alla hjälps åt blir det ju mycket enklare.

Parkera din elsparkcykel rätt (ej syntolkad) - YouTube Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter