Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten på byggnader i staden.

Här presenterar vi var kommunens egna anställda och våra entreprenörer arbetar på kommunens gator.

Karta över större grävarbeten i Varbergs centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuella asfalteringsjobb

Aktuella arbeten

Sorterade i bokstavsordning efter gatunamn.

Getterövägen

Vatten- och avloppsarbeten på gång- och cykelväg.
Cyklister och gående leds förbi arbetena.
Helger under tiden 8 juni till 18 augusti.

Lindbergsvägen

Trafiksäkerhetsåtgärder vid nya skolan.
Begränsad framkomlighet
Klart juli 2017
Mer information om bygget av Trönninge skola

Skansgatan, avsnittet Mellangatan – Thulegatan.

Ledningsarbete
Gatan helt avstängd i etapper.
Förbud mot att stanna och parkera på gatan kl 07-16 på vardagar.
27 mars - 30 juni 2017

Trädlyckevägen mellan Håsten och centrum

Breddning av gång- och cykelväg.
Begränsad framkomlighet
Klart sommar 2017
Mer information om byggprojektet

Västra Vallgatan, avsnittet Bäckgatan-Lasarettsgatan

Ny gång- och cykelväg, förbättrad busshållplats
Begränsad framkomlighet, tidvis reglering med trafikljus
Klart november 2017
Mer information om projektet Cykelbana Västra Vallgatan

Östra Hamnvägen

Fjärrvärmearbeten
Gång- och cykelbanan flyttas till västra sidan.
Ljussignaler dagtid
Olika etapper under 2017. 

ikon

Kontakta oss

Gatuingenjör

Elias Werling

Hamn- och gatuförvaltningen

072-983 90 66

elias.werling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter