Sök

Snöröjning och halkbekämpning

Vi ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på kommunala gator och gång- och cykelvägar. Detta utförs av oss själva och anlitade entreprenörer.

Information om hur snöröjningen går till finns i våra beslutade riktlinjer. De anger bland annat att utryckning för bostadsområden sker först vid sex cm snödjup och att vinterväghållningen ska göras så att hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och tillgänglighet uppfylls.

Riktlinjer för vinterväghållning i Varbergs kommun Pdf, 41.3 kB..

Så går det till:

Vi startar med halkbekämpning på de större lederna i tätorten, som exempelvis Träslövsvägen, Västra Vallgatan och Birger Svenssons väg, där kollektivtrafiken går. Sedan börjar vi i de centrala delarna och jobbar oss utåt. De större gatorna körs först och därefter bostadsgatorna. Vi försöker prioritera större cykelvägar, så kallade cykelpendlingsstråk.

Många olika aktörer snöröjer

Det är inte bara vi som snöröjer gatorna. Utanför centrala Varberg ansvarar Trafikverket - för de större vägarna - eller olika vägföreningar. I Träslövsläge, Tvååker och Bua sköter kommunen snöröjningen, men med hjälp av entreprenörer. Även fastighetsägare ansvarar för att snöröja trottoaren utanför sin fastighet.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Kommunen snöröjer och halkbekämpar gångbanor i centrum som gränsar till kommunal mark. Men du som äger ett hus eller en fastighet ansvarar för att skotta och halkbekämpa samtliga trottoarer som gränsar till din fastighet. Att ansvaret för trottoaren ligger på fastighetsägaren är inte något unikt för Varberg. Motsvarande ansvarsförhållanden finns i merparten av Sveriges kommuner.

För att snöröjningsfordonen ska komma fram är det viktigt att se till att inga buskar eller träd hänger ut från fastigheten.

Fastighetsägare ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak. Men också för att öppna upp till sin egen fastighet, det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer. Mer information finns i våra riktlinjer:

Riktlinjerna för gångbanerenhållning Pdf, 69.7 kB. i Varbergs kommun kan du läsa mer.

Gratis sand för avhämtning

Visste du att du kan hämta gratis sand (sandningsflis) för halkbekämpning på parkeringen vid Arena Varberg, Kattegattsvägen? Glöm inte hink!

Snöröjning vid förskolor och skolor

För att garantera säkerheten för barn i förskola och skola kan snöröjning och halkbekämpning på skolgårdar och parkeringar behöva ske i anslutning till dessa byggnader när barn, personal och vårdnadshavare inte är på plats. Därför förekommer plogning och sandning på kvällar och delvis även nattetid och på helger då ytorna är tomma och tillgängliga.

Hjälp med snöröjning och halkbekämpning

Kommunen erbjuder hjälp med snöröjning och halkbekämpning av trottoarer för pensionärer och sjukskrivna. Kontakta hamn- och gatuförvaltningen om du är intresserad av mer information.  

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina frågor, önskemål eller synpunkter som har med den kommunala servicen att göra. Använd gärna vår e-tjänst för synpunkter:

Kontakta Varbergs kommun - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Felanmälan

Har du upptäckt något som är fel eller trasigt? Du kan göra en felanmälan via vår e-tjänst så försöker vi ta hand om ärendet så bra som möjligt.

Felanmälan - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter