Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten med byggnader i staden.

Pågående arbeten

Klicka på de röda markeringarna i kartan för att se pågående arbeten som påverkar trafiken.

Varför stängs gator av?

Det finns olika anledningar till att vi stänger av gator för trafik eller begränsar framkomligheten:

 • Flytt av ledningar eller nya ledningar för vatten, el, fiber, gas och fjärrvärme
 • Projekt för förbättrat trafiksystem och ökad trafiksäkerhet
 • Nya fastigheter och bostadsområden - kommunala och privata projekt
 • Nya verksamhetsområden och verksamheter
 • Sanering av förorenad mark

Så leds trafiken under bygget av Varbergstunneln

Från 13 januari 2020 stängs Västra Vallgatan från Otto Torells gata till Birger Svenssons väg 40-42, vid infarten till Montessoriskolan och parkeringen på före detta inlinesbanan. Följande vägar är viktiga leder in i centrum när delar av Västra Vallgatan stängs av för bygget av Varbergstunneln under åren 2020-2024.

 • Östra Hamnvägen
 • Göteborgsvägen/Östra Långgatan
 • Västkustvägen
 • Sveagatan
 • Träslövsvägen
 • Södra vägen/Almers väg/Rosenfredsgatan
  Söderifrån och österifrån når man centrum som vanligt.

Gående och cyklister

Gång- och cykeltrafik leds om till östra sidan av gatan. Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Eskilsgatan är avstängd för cykeltrafik. Lättaste sättet att nå stationen med cykel är via Magasinsgatan.

Gående och cyklister kan nå stationsområdet via en passage över arbetsområdet. Detta gäller under hela byggtiden men passagen kommer att flyttas beroende på var projektet arbetar.

För de som har rörelsehinder och kan bli avsläppta med personbil finns det en vändplats längst ner på Engelbrektsgatan.

Cykelparkering finns på norra sidan av stationshuset och vid bussterminalen. Det finns också cykelparkeringar vid Engelska parken. Cykelparkeringen söder om stationen stängs.

Buss

Stads- och regionbussar trafikerar bussterminalen som vanligt i kvarteret mittemot stationen.

Bil

På kartan nedan ser du vilken del av Västra Vallgatan som stängs av och vilka vägar som är öppna för trafik. Behörig trafik, boende och räddningstjänstfordon till fastigheter i det avstängda området är tillåten. Varutransporter till verksamheter hänvisas till Eskilsgatan och Engelbrektsgatan.

Så når du stationen söderifrån

 • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan – hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan - Kyrkogatan - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan – Södra Hamnvägen – Östra Hamnvägen - Briggen (P)

Så når du stationen norrifrån

 • Birger Svenssons väg - parkeringsplats på före detta inlinesbanan (P)
 • Östra Hamnvägen - Briggen (P)
 • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Birger Svenssons väg - Göteborgsvägen - Östra Långgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen

Parkeringar

Pendelparkeringar finns på ytan för före detta inlinesbanan längs Birger Svenssons väg. Du kan också parkera i parkeringshuset Briggen på Östra Hamnvägen.

Trafikverket har gjort iordning pendelparkeringsplatser utmed Östra Hamnvägen på västra sidan av järnvägen. Varbergs kommun planerar för en parkering på ytan av före detta Bullerbyns förskola, i förlängningen av Norra väggen.

Parkeringsplatser i centrumöppnas i nytt fönster

Taxi

Taxi flyttar till Engelbrektsgatan ner mot Västra Vallgatan. Färdtjänst och taxi får köra ner Eskilsgatan och släppa av passagerare som har rörelsehinder längst ner på gatan mot stationen.

Miljöprojekt påverkar trafiken

Sanering och rivning av kvarteret Renen på Gamla kyrkbacken påverkar framkomligheten för cyklister och gående samt biltrafik på Gamla kyrkbacken.

Karta över trafikomledning i centrum från januari 2020
Huvudvägar i centrum under byggtiden för Varbergstunneln 2020-2025
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter