Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten på byggnader i staden.

Här presenterar vi var kommunens egna anställda och våra entreprenörer arbetar på kommunens gator.

Karta över större grävarbeten i Varbergs centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuella asfalteringsjobb

Aktuella arbeten

Sorterade i bokstavsordning efter gatunamn.

Drottninggatan/Bäckgatan

Underhållsarbeten på Rådhuset
1 oktober 2016 - 31 mars 2017

Kyrkogatan

Stensättning efter gammal fjärrvärmelagning
April 2017
Parkeringsplatser avstängda

Köpstadsvägen

Fjärrvärmearbeten
Begränsad framkomlighet
Klart den 14 april 2017

Lindbergsvägen

Flytt av stengärdsgård i anslutning till nya skolan.
Begränsad framkomlighet
Klart mars 2017
Mer information om bygget av Trönninge skola

Skansgatan, avsnittet Mellangatan – Thulegatan.

Ledningsarbete
Gatan helt avstängd i etapper.
Förbud mot att stanna och parkera på gatan kl 07-16 på vardagar.
27 mars - 30 juni 2017

Södra Hamnvägen

Byggnation av Gallerian, lyft av ventilationsaggregat
Gatan avstängd, följ vägvisning 
3-5 april 2017

Trädlyckevägen mellan Håsten och centrum

Breddning av gång- och cykelväg.
Begränsad framkomlighet
Klart vinter 2017
Mer information om byggprojektet

Västra Vallgatan, avsnittet Bäckgatan-Lasarettsgatan

Ny gång- och cykelväg, förbättrad busshållplats
Begränsad framkomlighet, tidvis reglering med trafikljus
Klart november 2017
Mer information om projektet Cykelbana Västra Vallgatan

Västra Vallgatan, korsningen Kyrkogatan

Byggnation av Gallerian
Korsningen avstängd under nätterna
3-5 april 2017

Österleden

Nytt vänstersvängfält vid nytt bostadsområde.
Sänkt hastighet
Klart 20 mars 2017

Östra Hamnvägen

Schaktarbete
In- och utfart till återvinningscentralen flyttas.
Klart 28 april 2017

Östra Hamnvägen

Fjärrvärmearbeten
Gång- och cykelbanan flyttas till västra sidan.
Ljussignaler dagtid
Olika etapper under 2017. 

ikon

Kontakta oss

Gatuingenjör

Elias Werling

Hamn- och gatuförvaltningen

072-983 90 66

elias.werling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter