Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten med byggnader i staden.

Pågående arbeten

Klicka på de röda markeringarna i kartan för att se pågående arbeten som påverkar trafiken.

Trafikomledningar vid större projekt

Så leds trafiken under bygget av Varbergstunneln och Västerport.

Varför stängs gator av?

Det finns olika anledningar till att vi stänger av gator för trafik eller begränsar framkomligheten:

  • Flytt av ledningar eller nya ledningar för vatten, el, fiber, gas och fjärrvärme
  • Projekt för förbättrat trafiksystem och ökad trafiksäkerhet
  • Nya fastigheter och bostadsområden - kommunala och privata projekt
  • Nya verksamhetsområden och verksamheter
  • Sanering av förorenad mark

Så påverkas trafiken under 2019

Under 2019 genomförs en hel del stora projekt i Varbergs tätort, som påverkar trafiken. Det handlar om byggnation av nya bostäder och verksamheter samt nya ledningar för el, gas, fjärrvärme och fiber. Flera projekt handlar om att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet i staden. Under 2019 märks också förberedelserna för bygget av Varbergstunneln i centrum.

Projekt som påverkar trafiken 2019

Projekt som påverkar trafiken 2019

Birger Svenssons väg

Nybyggnation i kvarteret Svärdfisken.

Bäckgatan

Gatan från Västra Vallgatan och västerut iordningställs efter byggnation av p-hus.

Engelbrektsgatan, Sveagatan

Nya bostäder i kvarteret Kaninen.

Eskilsgatan

Påbyggnation av stadshus A.

Gamla kyrkbacken

Sanering av Renen 13.

Getterövägen

Ökad byggtrafik vid byggnation av nya Getteröbron.

Granvägen-Gödestadsvägen

Byggnation av nya bostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Varberg Bostads regi.

Gödestadsvägen - klar

Nya vattenledningar som en förberedelse för Varbergstunneln och Västerport.

Kungsgatan

Ny beläggning förbättrar tillgängligheten för de med rullstol, rullator och barnvagn.

Kyrkogårdsvägen - klar

Nya vattenledningar som en förberedelse för Varbergstunneln och Västerport.

Lindbergsvägen

Förbättrad gång- och cykelväg mot Trönninge.

Malmgatan

Ny gång- och cykelväg.

Marmorgatan

Nya trafiklösningar till nya bostadsområdet Marmorlyckan.

Marmorgatan, Västkustvägen till Brearedsvägen

Nya trafiklösningar till nytt bostadsområde.

Norra vägen

Varberg Energi flyttar ledningar inför sanering av Renen 13.
Byggnation av bostäder i privat regi.

Ringvägen, från Rosenfredsgatan till Ankaret

Grönt huvudstråk längs vägen.

Rosenfredsgatan - Södra vägen - Almers väg

Förbättrad gång- och cykelväg från centrum till Breared.

Simhallsgatan

Byggnation av ny bad- och simanläggning.

Sveagatan, Skansgatan

Byggnation av nya bostäder och parkeringshus.

Södergatan - Östra Vallgatan - Södra Vallgatan

Projekt i regi av Varbergs Bostad.

Södra vägen

Byggnation av Västra Sörselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Varberg Bostads regi.

Västkustvägen

Förbättrade gång- och cykelpassager på flera ställen längs vägen.

Västkustvägen - Susvindsspåret

Varberg Energi lägger nya elledningar från värmeverket till mottagningsstation på Brunnsberg. 

Västra Vallgatan, delen Otto Torells gata - Engelbrektsgatan

Trafikverket lägger om ledningar och förbereder för Varbergstunneln.
Trafikomledning vid arbetena

Västra Vallgatan/Birger Svenssons väg

Ledningsarbete i Varberg Energis regi.

Östra Långgatan, Kungsgatan

Nya bostäder i kvarteren Mästaren och Kvarnliden.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter