varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten med byggnader i staden.

Här presenterar vi var kommunens egna anställda och entreprenörer arbetar på kommunens gator.

Längre ner på denna sida finns en översikt över hur trafiken påverkas under året av olika projekt.

Aktuella arbeten

Sorterade i bokstavsordning efter gatunamn.

Borgmästargatan - Östra Vallgatan

Byggnation av ny fastighet i Kvarteret Nålmakaren 10 i hörnet Borgmästaregatan - Östra Vallgatan.
Borgmästaregatan avstängd mellan Östra Vallgatan och nr 31 för trafik. Gående kan passera på den södra sidan.
16 oktober 2017 - 31 december 2018

Bäckgatan

Fasadarbeten på Varbergs stadshotell.
Begränsad framkomlighet för cyklister och gående samt fordonstrafik.

Kungsgatan, sträckan Norrgatan - Magasinsgatan

Nya ledningar för vatten och avlopp samt el med mera som förberedelse för projekt Varbergstunneln.
15 mars - sommaren 2018

Magasinsgatan

Nya vattenledningar som en förberedelse för Varbergstunneln och Västerport.
Väg avstängd för fordonstrafik kvartersvis. 
I mitten av april börjar arbetena med vattenledningar i korsningen Magasinsgatan - Trädlyckevägen - Sveagatan. Trafik hänvisas till Sveagatan, som dubbelriktas under arbetena. Till följd av dubbelriktningen stängs en del parkeringsplatser av. Även Östra Långgatan dubbelriktas mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan och antalet parkeringsplatser minskar för att ge plats för trafiken.
5 mars - 31 december

Malmgatan, avsnittet Hantverksgränd - Södra Vallgatan - Fredsgatan

Byggnation av ny fastighet
Vägen är helt avstängd för biltrafik.
16 oktober 2017 - 30 april 2018

Otto Thorells gata

Nya ledningar för vatten samt el, fjärrvärme och it inför bygget av Varbergstunneln och Västerport.
Vägen avstängd för biltrafik, cyklister och gående kan passera.
8 januari 2018 - juni 2018

 

Torggatan

Fasadarbeten.
Begränsad framkomlighet för cyklister och gående.
Vecka 14-22: flytt av ställningar upp framför Esprits lokaler.

Villagatan

Ledningsarbeten
Avstängd, infart via Varmbadhuset
15 januari 2018 - 30 april 2018.

Östra Hamnvägen

Vänstra körfältet i korsningen med Otto Torells gata avstängt.
Trafik regleras med trafikljus.
19 februari - 27 april

Nya ledningar för fjärrvärme, el och it.
Begränsad framkomlighet för cyklister och gående  på östra sidan, hänvisning till västra sidan.
Februari - april

Östra Långgatan - Gamlebygatan

Nya ledningar för fjärrvärme, el och it.
Begränsad framkomlighet då ett körfält är avstängt.
2 april - 4 maj.

Så påverkas trafiken under 2018

Ledningsarbeten

Under 2018 görs större ledningsarbeten i närheten av järnvägsstationen dels som en förberedelse för projekt Varbergstunneln, dels med anledning av att Varberg växer. De rödmarkerade linjerna visar vilka vägar som berörs.

Karta över Vivabs arbeten 2018

Vivabs ledningsarbeten 2018

Varberg Energis ledningsarbeten 2018

Varberg Energis ledningsarbeten 2018

Projekt för ökad trafiksäkerhet och förbättrad trafikmiljö

Under året planeras följande åtgärder:

 • Cirkulationsplats vid sjukhuset
 • Cirkulationsplats vid Magasinsgatan/Trädlyckeväen
 • Anpassning av Bäckgatan vid nya parkeringshuset Trädgården
 • Bättre gatubeläggning för rullstolsburna på Kungsgatan
 • Planteringar längs Ringvägen från Rosenfredsgatan till Ankaret
 • Förbättrade busshållplatser: Borgasgård, Skånegatan, Nedregården (gulmarkerade fyrkanter i kartan nedan)
 • Asfalteringsarbeten (blåmarkerade i kartan nedan)
Projekt för ökad trafiksäkerhet och bättre trafikmiljö 2018

Projekt för ökad trafiksäkerhet och bättre trafikmiljö 2018

Nya bostäder och verksamhetsområden

Varberg växer och under året kan byggtrafik förekomma på de ställen där bostäder och andra verksamheter byggs.

Kommunala projekt

Privata byggherrar

 • Svärdfisken – bostäder och kontor
 • Mandarinen – bostäder
 • Krukmakaren 13 – bostäder
 • Nålmakaren – bostäder
 • Falkenbäck – bostäder, parkeringshus
 • Mästaren och ev. Kvarnliden - bostäder
 • Alunskiffern – bostäder
Nya bostäder och verksamheter under 2018

Nya bostäder och verksamheter under 2018

Trafikverkets arbeten inför Varbergstunneln

Under sommaren kommer Trafikverket att flytta bussterminalen från sin nuvarande plats till kvarteret mitt emot stationen.

I kvarteret Pipebruket, mitt emot stationen, byggs en ny bussterminal sommaren 2018

I kvarteret Pipebruket, mitt emot stationen, byggs en ny bussterminal sommaren 2018


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter