Sök

Gräva, schakta och tillstånd

Byggarbetsplats med grävmaskin centralt i Varberg. 

Det är viktigt att Varbergs kommun informeras om planerade åtgärder i gator och parker i god tid. Då kan arbetet planeras och genomföras på ett smidigt sätt och gatu- och parkmark kan återställas i ursprungligt skick efter slutfört arbete.

Varje ingrepp och åtgärd på allmän platsmark medför olägenheter för allmänheten. Ett gott samarbete mellan staden, byggherren och dennes konsulter och entreprenörer kan minska dessa olägenheter.

Vad du ska tänka på

Innan ett planerat arbete påbörjas ska ansökan för grävtillstånd göras till hamn- och gatuförvaltningen. 

Innan arbetet påbörjas måste du som entreprenör tänka på den övriga trafiken och tillgängligheten på gatan. Därför måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet. 

För att få använda offentlig (allmän) plats krävs också polistillstånd. Detta kan du ansöka om på sidan Använda offentlig plats.

All återställning av beläggning respektive stensättning skall utföras av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad. I regler för schakt i allmän mark Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86.1 kB) framgår de olika parternas ansvarstagande mer i detalj.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter