Sök

Gräva, schakta och tillstånd

Byggarbetsplats med grävmaskin centralt i Varberg. 

Det är viktigt att du ansöker om Varbergs kommun informeras om planerade åtgärder i gator och parker i god tid. Då kan arbetet planeras och genomföras på ett smidigt sätt och gatu- och parkmark kan återställas i ursprungligt skick efter slutfört arbete.

Vad du ska tänka på

Innan ett planerat arbete påbörjas ska en ansökan för grävtillstånd göras till hamn- och gatuförvaltningen. Information och hur du ansöker finns på sidan Grävtillstånd.

Innan arbetet påbörjas måste du tänka på den övriga trafiken och tillgängligheten på gatan. Därför måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet. 

För att få använda offentlig (allmän) plats krävs också polistillstånd. Detta kan du ansöka om på sidan Använda offentlig plats.

All återställning av beläggning respektive stensättning skall utföras av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad. I Riktlinje för schakt i allmän mark  Pdf, 1 MB.framgår de olika parternas ansvarstagande mer i detalj.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter