Sök

En bild som visar tre olika exempel på arbetsområden.

Tillstånd att gräva på allmän mark

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i stadens mark. Innan du startar ett grävarbete på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd och ha en godkänd trafikanordningsplan.

Så ansöker du om grävtillstånd

Via vår e-tjänst gör du både ansökan om grävtillstånd och ansökan om en trafikanordningsplan (TA-plan) samtidigt, för samma ärende:

Ansök om grävtillstånd Länk till annan webbplats.

Ansökan ska lämnas in senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Dina ärenden

Om du har startat ett ärende, kan du beroende på om du vill komplettera eller ändra något, hitta in i e-tjänsten direkt via olika länkar:

Riktlinje för schakt

Du kan läsa mer om vad som gäller för schakt i den riktlinje som har beslutatats i hamn- och gatunämnden.

Riktlinje för schakt i allmän platsmark Pdf, 1 MB.

All återställning av beläggning respektive stensättning utförs av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad.

Andra viktiga tillstånd

Du kan behöva fler tillstånd från exempelvis polisen, länsstyrelsen, fastighetsägare, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Ledningar

Via ledningskollen.se Länk till annan webbplats. kommer du i kontakt med alla markägare som intressen i ett visst område.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter