Sök

En bild som visar tre olika exempel på arbetsområden.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska utföra ett gatuarbete krävs en plan för trafiken och tillgängligheten på gatan. Därför måste du ansöka om en trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplanen märker ut skyltar och avstängningar vid arbetsplatsen, visar hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet och att det finns tillräckliga skyddsåtgärder.

Så ansöker du om en TA-plan

Du gör din ansökan via vår e-tjänst:

Ansök om Trafikanordningsplan Länk till annan webbplats..

Behöver du ansöka om ett grävtillstånd gör du det samtidigt i e-tjänsten. Ansökan behöver göras 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Du kan även lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan via e-tjänsten:

Komplettera din ansökan. Länk till annan webbplats.

När arbetet färdigställts

När arbetet har slutförts gör du en anmälan om det:

Anmäla genomfört arbete. Länk till annan webbplats.

All återställning av beläggning respektive stensättning ska utföras av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad. I Riktlinje för schakt i allmän platsmark Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. framgår de olika parternas ansvar.

Perioder då gatuarbeten inte får utföras

Inga planerade gatuarbeten får utföras under perioderna:
vecka 25 till och med vecka 32 samt
vecka 51 till och med vecka 1.

Tider för arbeten på det trafikintensiva vägnätet

Vid vägarbete på det trafikintensiva vägnätet får arbete endast utföras under tiderna 09.00-15.00 och 22.00-05.00. Info om vilka gator som ingår i det trafikintensiva nätet finns nedan.

 • Väg 41 mellan från södra sidan av järnvägsövergången till cirkulationsplats Lassabacka
 • Väg 153 Värnamovägen mellan cirkulationsplats Lassabacka till västra  påfarten till motorvägen
 • Väg 760 Västkustvägen
 • Väg 798 Österleden
 • Väg 800 Östra Hamnvägen mellan Getterövägen till Otto Torells gata
 • Väg 801 Getterövägen
 • Almers väg
 • Birger Svenssons väg
 • Göteborgsvägen
 • Rosenfredsgatan
 • Södra Vägen mellan Ranelidsrondellen till Almers väg
 • Träslövsvägen
 • Västra Vallgatan
 • Äckregårdsvägen
 • Österängsvägen

Avgift

Varberg kommun tar ut en taxa för ansökan om TA-plan. Pdf, 367.3 kB.
Om ett arbete påbörjas utan att det finns en granskad TA-plan kan ett vitesbelopp tas ut.

Skyldighet att informera myndigheter

Du som ansöker om TA-plan har även en skyldighet att informera nedanstående myndigheter när det behövs. Exempelvis vid vägavstängning, minskad vägbredd eller där det finns busslinje.

Polisen, registrator.vast@polisen.se

Räddningstjänsten, tel: 010-219 30 00, driftledare@rvast.se

Ambulans, ash@regionhalland.se

Hallandstrafiken, informationsenheten@hlt.se

Radio Halland, tel: 020-99 94 44.

Viva Renhållning, avfall@vivab.info

Använda offentlig plats

För att få använda offentlig (allmän) plats i ett annat syfte än det som marken är avsedd för krävs tillstånd av polismyndigheten. Detta kan du läsa mer och ansöka om på Använda offentlig plats.

Generella TA-planer

Vi har tagit fram ett antal generella TA-planer, du hittar dem i listan nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VBG Bygg 1 .pdf Pdf, 76.5 kB. 76.5 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 2.pdf Pdf, 79.5 kB. 79.5 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 3.pdf Pdf, 66.6 kB. 66.6 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 4.pdf Pdf, 115.6 kB. 115.6 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 5.pdf Pdf, 61 kB. 61 kB 2014-10-15 07.59
VBG Bygg 6.pdf Pdf, 57 kB. 57 kB 2014-10-15 07.59
VBG Bygg 7.pdf Pdf, 31.7 kB. 31.7 kB 2014-10-15 07.59
VBG Kran 1.pdf Pdf, 104.5 kB. 104.5 kB 2014-10-15 08.26
VBG Kran 2.pdf Pdf, 126.7 kB. 126.7 kB 2014-10-15 08.26
VBG Kran 3.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2014-10-15 08.26
VBG Kran 4.pdf Pdf, 91.8 kB. 91.8 kB 2014-10-15 08.27
VBG 1.pdf Pdf, 48.9 kB. 48.9 kB 2014-10-16 08.23
VBG 2.pdf Pdf, 110.9 kB. 110.9 kB 2014-10-16 08.23
VBG 3.pdf Pdf, 68.2 kB. 68.2 kB 2014-10-16 08.23
VBG 4.pdf Pdf, 93.7 kB. 93.7 kB 2014-10-16 08.24
VBG 5.pdf Pdf, 101.9 kB. 101.9 kB 2014-10-16 08.24
VBG 6.pdf Pdf, 163.9 kB. 163.9 kB 2014-10-16 08.24
VBG 7.pdf Pdf, 130.2 kB. 130.2 kB 2014-10-16 08.24
VBG 8.pdf Pdf, 205.6 kB. 205.6 kB 2014-10-16 08.24
VBG 9.pdf Pdf, 183 kB. 183 kB 2014-10-16 08.24
VBG 10.pdf Pdf, 113.9 kB. 113.9 kB 2014-10-16 08.24
VBG 11.pdf Pdf, 90.3 kB. 90.3 kB 2014-10-16 08.24
VBG 12.pdf Pdf, 92.8 kB. 92.8 kB 2014-10-16 08.24
VBG 13.pdf Pdf, 140.7 kB. 140.7 kB 2014-10-16 08.24
VBG 14.pdf Pdf, 116.7 kB. 116.7 kB 2014-10-16 08.24
VBG 15.pdf Pdf, 128.9 kB. 128.9 kB 2014-10-16 08.24
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter