Sök

En bild som visar tre olika exempel på arbetsområden.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Innan arbetet påbörjas måste du som entreprenör tänka på den övriga trafiken och tillgängligheten på gatan. Därför måste du ha en tillfällig trafikanordningsplan som visar hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet.

Du som är entreprenör ansvarar för att märka ut skyltar och avstängningar på arbetsplatsen och för att utföra tillräckliga skyddsåtgärder. Behöver du göra ansöka om ett grävtillstånd samtidigt

Vad är en TA-plan?

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska beskriva vilka vägmärken och andra trafikanordningar som krävs för att hög säkerhet ska uppnås för såväl de som utför arbetet som för alla trafikantgrupper. Särskild hänsyn ska tas till gående, cyklister, kollektivtrafik, funktionshindrade med flera. Entreprenören är skyldig att avstängningar är hela och rena under entreprenadtiden.

Tänk på att det är viktigt med en fungerande framkomlighet för utrymning och att du som entreprenör behöver följa anvisningarna i Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB).

Perioder då gatuarbeten inte får utföras

Inga planerade gatuarbeten får utföras under perioderna:
vecka 25 till och med vecka 35,
vecka 50 till och med vecka 2.

Tider för arbeten på det trafikintensiva vägnätet

Vid vägarbete på det trafikintensiva vägnätet får arbete endast utföras under tiderna 09.00-15.00 och 19.00-06.00. Info om vilka gator som ingår i det trafikintensiva nätet finns nedan.

 • Väg 41 mellan från södra sidan av järnvägsövergången till cirkulationsplats Lassabacka
 • Väg 153 Värnamovägen mellan cirkulationsplats Lassabacka till västra  påfarten till motorvägen
 • Väg 760 Västkustvägen
 • Väg 798 Österleden
 • Väg 800 Östra Hamnvägen mellan Getterövägen till Otto Torells gata
 • Väg 801 Getterövägen
 • Almers väg
 • Birger Svenssons väg
 • Göteborgsvägen
 • Rosenfredsgatan
 • Södra Vägen mellan Ranelidsrondellen till Almers väg
 • Träslövsvägen
 • Västra Vallgatan
 • Äckregårdsvägen
 • Österängsvägen

Ansök om TA-plan

Du gör din ansökan via E-tjänst för TA-plan Länk till annan webbplats.. Behöver du ansöka om ett grävtillstånd gör du det samtidigt i e-tjänsten. Observera att ansökan behöver göras 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Komplettera ditt ärende

Om du behöver lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan, exempelvis förändrad TA-plan eller dylikt, kan du även göra det via e-tjänsten:
Komplettera din ansökan. Länk till annan webbplats.

När arbetet färdigställts

När arbetet har slutförts gör du en anälan om det:
Anmäla genomfört arbete. Länk till annan webbplats.

För att få använda offentlig (allmän) plats i ett annat syfte än det som marken är avsedd för krävs tillstånd av polismyndigheten. Detta kan du läsa mer och ansöka om på Använda offentlig plats.

All återställning av beläggning respektive stensättning ska utföras av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad. I Regler för schakt i allmän mark Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86.1 kB) framgår de olika parternas ansvar.

Avgift

Varberg kommun tar ut en taxa för ansökan om TA-plan. Pdf, 367.3 kB. (Pdf, 367.3 kB)
Om ett arbete påbörjas utan att det finns en granskad TA-plan kan ett vitesbelopp tas ut.

Skyldighet att informera myndigheter

Du som ansöker om TA-plan har även en skyldighet att informera nedanstående myndigheter när det behövs. Exempelvis vid vägavstängning, minskad vägbredd eller där det finns busslinje.

Polisen, registrator.vast@polisen.se

Räddningstjänsten, tel: 010-219 30 00, driftledare@rvast.se

Ambulans, ash@regionhalland.se

Hallandstrafiken, informationsenheten@hlt.se

Radio Halland, tel: 020-99 94 44.

Viva Renhållning, avfall@vivab.info

Generella TA-planer

Vi har tagit fram ett antal generella TA-planer, du hittar dem i listan nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VBG Bygg 1 .pdf Pdf, 76.5 kB. 76.5 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 2.pdf Pdf, 79.5 kB. 79.5 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 3.pdf Pdf, 66.6 kB. 66.6 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 4.pdf Pdf, 115.6 kB. 115.6 kB 2014-10-15 07.58
VBG Bygg 5.pdf Pdf, 61 kB. 61 kB 2014-10-15 07.59
VBG Bygg 6.pdf Pdf, 57 kB. 57 kB 2014-10-15 07.59
VBG Bygg 7.pdf Pdf, 31.7 kB. 31.7 kB 2014-10-15 07.59
VBG Kran 1.pdf Pdf, 104.5 kB. 104.5 kB 2014-10-15 08.26
VBG Kran 2.pdf Pdf, 126.7 kB. 126.7 kB 2014-10-15 08.26
VBG Kran 3.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2014-10-15 08.26
VBG Kran 4.pdf Pdf, 91.8 kB. 91.8 kB 2014-10-15 08.27
VBG 1.pdf Pdf, 48.9 kB. 48.9 kB 2014-10-16 08.23
VBG 2.pdf Pdf, 110.9 kB. 110.9 kB 2014-10-16 08.23
VBG 3.pdf Pdf, 68.2 kB. 68.2 kB 2014-10-16 08.23
VBG 4.pdf Pdf, 93.7 kB. 93.7 kB 2014-10-16 08.24
VBG 5.pdf Pdf, 101.9 kB. 101.9 kB 2014-10-16 08.24
VBG 6.pdf Pdf, 163.9 kB. 163.9 kB 2014-10-16 08.24
VBG 7.pdf Pdf, 130.2 kB. 130.2 kB 2014-10-16 08.24
VBG 8.pdf Pdf, 205.6 kB. 205.6 kB 2014-10-16 08.24
VBG 9.pdf Pdf, 183 kB. 183 kB 2014-10-16 08.24
VBG 10.pdf Pdf, 113.9 kB. 113.9 kB 2014-10-16 08.24
VBG 11.pdf Pdf, 90.3 kB. 90.3 kB 2014-10-16 08.24
VBG 12.pdf Pdf, 92.8 kB. 92.8 kB 2014-10-16 08.24
VBG 13.pdf Pdf, 140.7 kB. 140.7 kB 2014-10-16 08.24
VBG 14.pdf Pdf, 116.7 kB. 116.7 kB 2014-10-16 08.24
VBG 15.pdf Pdf, 128.9 kB. 128.9 kB 2014-10-16 08.24
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter