Sök

Parkering i Varberg

Varbergs kommun har generösa parkeringsvillkor och det är gratis att parkera på kommunala parkeringsplatser. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Var kan jag parkera?

Du hittar kommunala parkeringsplatser och våra parkeringshus i den digitala Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

Vi har även tagit fram information om var du kan parkera i Apelviken Pdf, 422.1 kB. (Pdf, 422.1 kB).

Gatuparkeringar

De längsta uppställningstiderna i Varberg är 24 timmar men på många platser gäller kort parkeringstid. Det gäller särskilt i centrum, där det på gatuparkeringarna krävs parkeringsskiva Länk till annan webbplats. på platser som är tidsbegränsade

Pendelparkering

Det finns pendelparkering vid Renen där du har möjlighet att parkera i 24-timmar. Parkeringen finns strax norr om stationen, se Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

Använd parkeringshusen

Parkera gärna i något av våra parkeringshus med totalt 1 200 p-platser, bara någon minut från torget. I p-husen startar och avslutar ett digitalt system din parkering automatiskt, här behövs alltså ingen p-skiva. Det är gratis parkering som gäller, förutom särskilda tider.

P-hus Briggen

Briggen ligger väster om Varbergs station på Östra Hamnvägen, centralt men vid sidan av stadskärnan i Varbergs hamnområde. I p-huset gäller:

Plan 1-3: 10-timmarsparkering.
Plan 4 och gatuparkeringen utanför p-huset: 17 timmar.

Observera att det är parkeringsförbud kl 23-06 på plan 4 och på gatuparkeringen eftersom platserna ska vara lediga för pendlare på morgonen. 

Om du vill stå längre finns betalparkering och längsta parkeringstid är 15 dygn.
Nattparkering enstaka nätter: 30 kr/natt
Nattparkering en månad: 350 kr/månad
Långtidsparkering max 15 dygn: 80 kr/dygnet
Maxhöjd: 2,1 meter

P-hus Kyrkoherden

Kyrkoherden ligger i centrumkärnan, infart både från Bäckgatan och Prästgatan. I p-huset gäller 3 timmar.
Maxhöjd: 2 meter

P-hus Trädgården

Trädgården ligger i centrum vid Galleria Trädgåren med infart från Bäckgatan och Södra Hamnvägen. Från parkeringshuset finns entré direkt in till gallerian. I p-huset gäller 3 timmar.
Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
Maxhöjd: 2 meter

P-hus Lorensberg

Lorensberg har infart från Östra Vallgatan och Sveagatan. I p-huset gäller 3 timmar på entréplan och 10 timmar på nedre plan. Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
Nattparkering enstaka nätter: 30 kr/natt
Nattparkering en månad: 350 kr/månad
Maxhöjd: 2 meter

P-hus Kanngjutaren

Snidaregatan. I p-huset gäller 10 timmar. Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning. 
Nattparkering enstaka nätter: 30 kr/natt
Nattparkering en månad: 350 kr/månad
Maxhöjd: 2,1 meter

Så betalar du parkeringsavgiften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i våra parkeringshus.

Appen P-hus Varberg

Det finns en app kopplad till parkeringshus, ”P-hus Varberg”. Genom att registrera bilen i appen kan du få push-notiser automatiskt när parkeringstiden är på väg att gå ut. Du kan även se hur tillgängligheten är i respektive parkeringshus, information om öppettider med mera. Appen är till för att ytterligare underlätta för besökare, det går utmärkt att parkera även utan den. 
Frågor om parkeringshusen besvaras av Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel 0340-50 60 00.

Parkering för buss

Bussparkering finns norr om parkeringshuset Briggen på Östra hamnvägen samt nere i innerhamnen, i slutet av Otto Torells gata.

Parkering för husbil

Här finns information kring ställplatser Länk till annan webbplats. i kommunen.

Privata parkeringar

En del parkeringar i Varberg förvaltas av andra aktörer än Varbergs kommun, vilket framgår av skyltningen. Om du får en parkeringsanmärkning där så vänder du dig direkt till de ansvariga, inte till polismyndigheten.

Vem ansvarar för vad?

Riksdagen beslutar om lagstiftningen i parkeringsfrågor. Transportstyrelsen bereder och föreslår förändringar av förordningar och föreskrifter inom trafikområdet. Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen har sedan inom sitt ansvarsområde att tillämpa regelverket i sin myndighetsutövning. Om du vill överklaga ett beslut om felparkeringsavgift så vänder du dig till polismyndigheten lokalt i Varberg.  

Varbergs kommun strävar ständigt efter att underlätta och informera dig som vill parkera din bil i Varberg. Detta sker till exempel genom att markera vissa utfarter och 10-metersgränser från korsningar och övergångsställen på platser där det kan vara svårt att tyda.

Trafikförordningen

Som trafikant har man skyldighet att ha kännedom om gällande regler när man tar sig fram i trafiken. I Transportstyrelsens broschyr, Stanna och parkera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hittar du en bra och lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

Synpunkter eller felanmälan?

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter