Sök

Parkeringsplatser

Varbergs kommun har generösa parkeringsvillkor och det är gratis att parkera på kommunala parkeringsplatser, hur länge du får stå parkerad regleras enligt föreskrifter på platsen. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Var kan jag parkera?

Du hittar kommunala parkeringsplatser och våra parkeringshus i den digitala kartan som finns överst på sidan.

Parkering för rörelsehindrade

I alla parkeringshus finns tillgänglighetsanpassade parkeringsrutor. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns även utsatta på en digital karta.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Gatuparkeringar

De längsta uppställningstiderna i Varberg är 24 timmar men på många platser gäller kort parkeringstid. Det gäller särskilt i centrum, där det på gatuparkeringarna krävs parkeringsskiva på platser som är tidsbegränsade

Pendelparkering

Det finns pendelparkeringar med infart från Birger Svenssons väg och Baggens gränd där du har möjlighet att parkera i 24-timmar.

Parkeringsplatser i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Använd parkeringshusen

Parkera gärna i något av parkeringshusen i centrum, med totalt 1 200 p-platser. Det är fri parkering inom tidsangivelsen och ett digitalt system registrerar din parkering automatiskt. Mer information om vad som gäller hittar du på en sida om de olika p-husen:

Parkering | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Parkering för buss

Bussparkering finns norr om parkeringshuset Briggen på Östra hamnvägen samt nere i innerhamnen, i slutet av Otto Torells gata.

Parkering för husbil

Här finns information kring ställplatser Länk till annan webbplats. i kommunen.

Privata parkeringar

En del parkeringar i Varberg förvaltas av andra aktörer än Varbergs kommun, vilket framgår av skyltningen. Om du får en parkeringsanmärkning där så vänder du dig direkt till de ansvariga, inte till polismyndigheten.

Vem ansvarar för vad?

Riksdagen beslutar om lagstiftningen i parkeringsfrågor. Transportstyrelsen bereder och föreslår förändringar av förordningar och föreskrifter inom trafikområdet. Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen har sedan inom sitt ansvarsområde att tillämpa regelverket i sin myndighetsutövning. Om du vill överklaga ett beslut om felparkeringsavgift så vänder du dig till polismyndigheten lokalt i Varberg.  

Varbergs kommun strävar ständigt efter att underlätta och informera dig som vill parkera din bil i Varberg. Detta sker till exempel genom att markera vissa utfarter och 10-metersgränser från korsningar och övergångsställen på platser där det kan vara svårt att tyda.

Trafikförordningen

Som trafikant har man skyldighet att ha kännedom om gällande regler när man tar sig fram i trafiken. I Transportstyrelsens broschyr, Stanna och parkera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hittar du en bra och lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

Synpunkter eller felanmälan?

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter