Sök

Trafikregler

Varbergs kommun arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. De flesta trafikregler finns i trafikförordningen men det finns också lokala trafikföreskrifter som kommunen ansvarar för.

De flesta trafikregler som gäller på väg finns i trafikförordningen Länk till annan webbplats. (SFS nr 1998:1276) och i vägmärkesförordningen Länk till annan webbplats.. De reglerna är generella och gäller i hela landet. I trafikförordningen beskrivs trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. I vägmärkesförordningen finns allt om våra vägmärken och vad som gäller vid utmärkning på vägen.

Du kan få mer information om generella trafikregler på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.. Där står det om såväl stannande och parkering som andra trafikregler.

Utanför vägar får man nästan aldrig köra. Reglerna för detta finns i terrängkörningslagen Länk till annan webbplats. (SFS nr 1975:1313) och terrängkörningsförordningen Länk till annan webbplats. (1978:0594).

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som är framtagna just för Varberg. Dessa ansvarar kommunen för och du hittar dem i Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter Länk till annan webbplats. - RDT.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Självservice & blanketter