Sök

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att hålla ordning och se till att växter inte skymmer sikten eller medför andra problem, t ex för plogbilens framkomlighet på vintern.

Vid olyckor är det ofta små barn som drabbas för att de är korta och inte syns bakom en hög häck. Dolda lampor och trafikskyltar kan leda till olyckor och att räddningstjänsten inte hittar till rätt adress. För rörelsehindrade och synskadade är det särskilt viktigt att inte grenar hänger ner på gångbanor.

Illustration på hur en häck ska hålla max 80 cm höjd på ett avstånd 10 meter från korsningar.

Illustration: Fingerprint Illustrationer

Några regler för fri sikt

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter från gatan i en siktriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll.


Gångbanor ska ha en fri höjd på minst 2,5 meter, cykelbanor en fri höjd på 3,2 meter och körbanor en fri höjd på 4,6 meter. 

I en korsning måste det finnas fri sikt, därför gäller en maxhöjd på 0,8 meter på ett avstånd 10 meter från korsningen. 

I broschyren Fri sikt Pdf, 1.1 MB. kan du läsa närmare om reglerna och kontrollera om du uppfyller reglerna enligt vår checklista. 

Nytt staket

Vill man uppföra ett staket på sin tomt ska man kontakta Stadsbyggnadskontoret för att förvissa sig om det behövs bygglov. Höjden på konstruktionen beräknas alltid från marken på den lägsta sidan på tomten där muren, staketet eller planket ska sättas upp. Om ett staket önskas uppföras mot en gata som ligger betydligt lägre än tomten kan bygglov därför krävas för att uppföra ett staket även under 1,1 meter ovanför tomtens marknivå.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter