Sök

Aktiv senior - Vill du bli frivillig?

Har du ett stort hjärta och känner att du vill göra en insats för en annan människa? Du kan förgylla en persons vardag genom att vara aktiv inom kommunens frivilligverksamhet. Frivilligverksamhet innebär att du ger andra människor av din tid och ditt engagemang.

Vill du göra en insats?

Aktiv senior har en omfattande frivilligverksamhet för äldre. Våra frivilliga gör betydande insatser inom olika verksamheter, oftast i grupp men även enskilda insatser.

Frivilliga finns på mötesplatser, dagverksamheter, anhörigstödet, dagcentraler, särskilda boenden, hemtjänst samt stöd i anslutning till trygghetsboende. En frivillig kan bidra med sina insatser genom exempelvis café- och underhållningsverksamhet, promenader, gympa. All frivilligverksamhet syftar till att bidra till gemenskap, delaktighet och glädje och ersätter inte personal i befintlig verksamhet.

Som frivillig undertecknar du en överenskommelse som inkluderar tystnadslöfte samt en olycksfallsförsäkring. Ingen ekonomisk ersättning utgår men årligen arrangeras en hemlig resa, inspirationsdag och julbuffé som en uppskattning för insatserna.

Du kan få tips och idéer samt låna aktivitetsmaterial från Inspirationslokalen, Rödaledstigen 6 på Apelvikshöjd.

Frivilliga får regelbundet stöd och hjälp av personal. Din insats behövs! 

ikon

Kontakta oss

Koordinator frivilligverksamheten

Annika Persson

0340-883 47
070-24 88 947

annika.persson@varberg.se

Självservice & blanketter