Sök

2017-02-06

Begränsad service 12/2

Söndagen den 12 februari flyttas våra servrar. Detta innebär inskränkningar av olika slag.

    • Bua bibliotek kommer inte att vara tillgängligt
    • Utlån kommer att kunna ske enbart i Stadsbibliotekets expedition
    • Publika datorer kommer inte kunna bokas
    • Bibliotekets e-boktjänster kommer att ligga nere
    • varbergsbibliotek.se kommer inte att vara i funktion


Arbetet beräknas vara avslutat under kvällen.
/Varbergs Bibliotek