Sök

Bidrag, stöd och stipendier

Varbergs kommun vill bidra till ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv. Som ett led i att möjliggöra detta ger kommunen bidrag och stöd  i olika former och för olika verksamheter.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Under 2021 finns undantag från bidragsreglerna med anledning av pandemin.

Läs mer om vilka bidrag som påverkas.

Det finns tre olika områden att söka stöd för: kultur, idrott och fritid samt ungdomsprojekt. En del av stöden är verksamhetsstöd till föreningslivet medan andra stöd ges till projekt som genomförs under en begränsad tidsperiod. Kriterierna för att få ett stöd eller bidrag finns i de bidragsbestämmelser Pdf, 376.1 kB. (Pdf, 376.1 kB) som antas av kommunfullmäktige varje år. I länkarna hittar du mer information om vilka stöd och bidrag som finns inom respektive område. 

Stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling

Ideella föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun kan söka stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling.

Kultur- och fritidsstipendier

Varbergs kommun delar årligen ut kultur- och fritidsstipendier. Det utdelas också hedersplakett till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till kommunen.

Kickstart - sök ekonomiskt tillskott för föreningar

Under 2021 görs en extra satsning, en Kickstart, för att få igång kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga samt seniorer. Därför går det att söka ett ekonomiskt tillskott på max 10.000 kronor för att kunna bidra med något extra. Läs mer och ansök om ekonomiskt tillskott. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter