Sök

Bidrag, stöd och stipendier

Varbergs kommun vill bidra till ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv. Som ett led i att möjliggöra detta ger kommunen bidrag och stöd  i olika former och för olika verksamheter.

Det finns tre olika områden att söka stöd för: kultur, idrott och fritid samt ungdomsprojekt. En del av stöden är verksamhetsstöd till föreningslivet medan andra stöd ges till projekt som genomförs under en begränsad tidsperiod. Kriterierna för att få ett stöd eller bidrag finns i de bidragsbestämmelserPDF (pdf, 762.8 kB) som antas av kommunfullmäktige varje år. I länkarna hittar du mer information om vilka stöd och bidrag som finns inom respektive område. 

Projektstöd för integrationsfrämjande insatser

Idéella föreningar i Varbergs kommun kan söka projektstöd för integrationsfrämjande insatser.

Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet

Ideella föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun kan söka stimulansbidrag för insatser för ett jämställt föreningsliv.

Kultur- och fritidsstipendier

Varbergs kommun delar årligen ut kultur- och fritidsstipendier. Det utdelas också hedersplakett till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till kommunen.

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter