Sök

Lokalt aktivitetsstöd

Idrottsföreningar, pensionärsföreningar och övriga föreningar kan söka lokalt aktivitetsstöd hos kommunen. Här kan du läsa om hur du går till väga.

Tänk på: Både ansökan och närvarorapportering görs digitalt. Undantaget är pensionärsföreningar som ansöker på pappersblankett. Mer information om hur du ansöker finns längre ner på sidan.

Vilka föreningar kan söka?

 • Förening som har varit verksam i minst sex månader
 • Förening som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år.
 • Förening som redovisar verksamhet för funktionsnedsatta.
 • Föreningar för personer med funktionsnedsättning som redovisar verksamhet, alla åldrar.
 • Pensionärsförening eller föreningar som bedriver pensionärsverksamhet kan söka för aktiviteter särskilt riktade mot målgruppen.

Hur ansöker man?

Idrottsföreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline.  Övriga föreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i kommunens system Aktivitetsstöd. Pensionärsföreningar och föreningar med pensionärsverksamhet ansöker på pappersblankett.

Läs hur man gör för de olika föreningskategorierna: 

Idrottsföreningar

Pensionärsföreningar och föreningar med pensionärsverksamhet

Övriga föreningar

Vad kan föreningen få bidrag för?

Aktiviteter som föreningen anordnar för sina medlemmar enligt villkoren nedan. Medlemmarna ska vara folkbokförda i Varbergs kommun.  

Vad är villkoren för en godkänd aktivitet?

 • Minst 3 och max 30 deltagare i bidragsberättigad ålder 7-25 år  (ledare i bidragsberättigad ålder får  räknas som deltagare en gång per dag).
 • Aktiviteten/gruppen har minst en ledare.
 • Ledaren får ej vara ledare för flera grupper under samma tid.
 • Aktiviteten ska vara minst en timme med gemensam samling och avslutning.
 • Aktiviteten ska vara planerad och beslutad av styrelse, sektion eller medlemsmöte.
 • Aktiviteten genomförs i föreningens regi.
 • Bidrag ges en gång per dag och deltagare inom samma förening.
 • Ej kommersiella arrangemang i föreningens regi, t e x bingo, dans, basar m m.
 • Ej studiecirklar anordnat av  studieförbund.
 • Ansökan och digital närvaro- och aktivitetsrapportering skall ske i IdrottOnline (idrottsföreningar). Övriga föreningar ansöker och rapporterar i kommunens e-tjänst "Aktivitetsstöd". Pensionärsföreningar/föreningar med pensionärsverksamhet redovisar och ansöker på pappersblankett.
 • Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov.

I övrigt följer kommunen Riksidrottsförbundets regler.

När söker man?

Bidraget är uppdelat i två perioder.

 • Period 1 (för period 1 januari - 30 juni) söks senast 28 augusti.
 • Period 2 (för period 1 juli - 31 december) söks senast 28 februari.
ikon

Kontakta oss

Besöksadress

Varberg direkt

Norra vallgatan 14, Varberg

Självservice & blanketter