Sök

Pensionärsverksamhet

Lokalt aktivitetssstöd för pensionärsföreningar och föreningar som bedriver pensionärsverksamhet med aktiviteter riktade till målgruppen.

Med anledning av coronaviruset covid-19


Coronapandemin påverkar Varbergs föreningar och kulturarrangörer och för att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott beslut den 16 april om ett undantag från bidragsreglerna som ska gälla under 2020.
Läs mer om vilka bidrag som påverkas.

VIlka föreningar kan söka?

• Registrerade pensionärsföreningar.
• Föreningar som bedriver pensionärsverksamhet kan söka för aktiviteter särskilt riktade till målgruppen.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Aktiviteter som föreningen anordnar för sina medlemmar. Medlemmarna ska vara folkbokförda i  Varbergs kommun och ha fyllt 65 år. Bidrag utgår med en rörlig summa per aktivitet baserat på totala antalet redovisade aktiviteter.
Under fliken Lokalt aktivitetsstöd kan du läsa vad som är en godkänd aktivitet.

Rutiner för rapportering och ansökan

  • Närvarokort måste föras på alla aktiviteter
  • Deltagare redovisas med fullständiga personnummer
  • Deltagare redovisas i antal kvinnor respektive män
  • Närvarokorten förvaras i föreningen och behöver bara inlämnas vid eventuell kontroll
  • Ny ansökningsblankett och närvarokort
  • Föreningens uppgifter i Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska uppdateras årligen efter årsmöte
  • Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll) ska inlämnas årligen.

Hur ansöker man?

Närvarorapportering görs via närvarokortPDF (pdf, 145 kB) och ansökan görs på fastställd blankettPDF (pdf, 183.2 kB)

När ska ansökan göras?

Bidraget är uppdelat i två perioder.

  • Period 1 (gäller tiden 1 januari - 30 juni) söks senast 28 augusti.
  • Period 2 (gäller tiden 1 juli - 31 december) söks senast 28 februari.

Ansökan skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Självservice & blanketter