Sök

Särskilt verksamhetsbidrag

Vilka föreningar får söka?

Bidragsberättigade föreningar kan söka för oförutsedda kostnader som inte ryms inom övriga bidragsformer.

Vad får föreningen bidrag för?

Kostnader som inte kunnat förutses.

Hur ansöker man?

Från och med våren 2019 ska ansökan göras i Interbook Go Öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

När ska ansökan göras?

Löpande under året, dock senast 1 december.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter