Sök

Bidrag och stöd inom kulturområdet

Kulturaktörer, ideella föreningar, studieförbund med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. Varbergs kommun delar också varje år ut stipendier inom området kultur och fritid.

Stöd och/eller bidrag kan ges till kulturaktiviteter, projekt, arrangemang och verksamheter som är offentliga, vänder sig till allmänheten och äger rum i Varbergs kommun.

Det finns fyra olika typer av bidrag

För att kunna söka föreningsbidrag ska en förening:

  • vara registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen
  • vara godkänd som bidragsberättigad förening (stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling kan alla idéella föreningar söka).  Mer om vad detta innebär kan du läsa i våra Riktlinje för kommunala bidrag.

Under respektive flik i menyn kan du läsa mer om vilka regler som gäller för de olika stöden.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter